Analiza DNA wirusa Epstein-Barr w osoczu na obecność raka nosogardzieli ad 7

Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że uczestnicy, którzy pierwotnie byli obecni z bardziej zaawansowanym rakiem nosogardzieli w ciągu następnych kilku lat, zostali zidentyfikowani w naszym programie badań przesiewowych na wcześniejszych etapach. Hipotezę tę potwierdza niższa od spodziewanej liczba przypadków zdiagnozowanych w okresie obserwacji oraz prezentacja zaawansowanego raka nosogardzieli u pacjenta z pozytywnym wynikiem badania, który nie poddał się dalszej ocenie. Spośród 20 140 uczestników, u których rak jelita nosowo-nosowego nie został zidentyfikowany podczas badania przesiewowego, 19 626 (97,4%) było przesłuchiwanych przez telefon rok po badaniu przesiewowym, a rak nosowo-gardłowy zanotował tylko u pacjenta w ciągu pierwszego roku. Liczba ta jest znacznie niższa niż przewidywano z rocznej zapadalności. Jeden z 9 uczestników, którzy odmówili dalszej pracy z zaawansowanym rakiem nosogardzieli 32 miesiące po przyjęciu. Jest prawdopodobne, że rak był już obecny u tego uczestnika w momencie badania przesiewowego. Gdyby nie odmówił dalszej oceny, guz mógł zostać zdiagnozowany znacznie wcześniej i można by oczekiwać lepszego wyniku leczenia.
W tym badaniu oceniano pozytywny wynik badania z użyciem zarówno endoskopii nosowej, jak i MRI. Takie ustawienie może zmaksymalizować moc do wykrywania raka nosogardzieli, aby zapewnić najlepszą ocenę wyników badań przesiewowych w celu wykrycia DNA EBV w osoczu. U 3 uczestników nowotwory nie zostały wykryte podczas badania endoskopowego, ale wykryto je na MRI. Wyniki te są zgodne z tymi z poprzednich badań, które pokazują, że MRI jest bardziej czuły niż endoskopia nosa w wykrywaniu małych raków nosogardzieli u pacjentów z objawami.28 Jeśli badania MRI nie są łatwo dostępne, ocena pozytywnych uczestników z samą endoskopią nosa jest rozsądną alternatywą , ponieważ ten test mógł wykryć 91% (31 z 34) przypadków raka.
Koszty każdej analizy DNA EBV, badania endoskopowego i MRI wyniosły odpowiednio 30 USD, 80 USD i 1000 USD (USD). Na podstawie wyników tego badania, w celu wykrycia przypadku, 593 uczestników musiałoby zostać poddanych kontroli, kosztem 28 600 USD. Biorąc pod uwagę potencjalny spadek umieralności i zachorowalności, a także redukcję kosztów leczenia związanych ze zmianą rozmieszczenia etapów, badania przesiewowe na raka nosogardzieli wydają się być wykonalną praktyką w regionach o wysokiej częstości występowania tej choroby.
Chociaż niniejsze badanie dotyczyło wyłącznie mężczyzn w wieku od 40 do 62 lat, niniejszy protokół przesiewowy powinien również mieć zastosowanie do kobiet i osób w innych grupach wiekowych, u których wykryto także DNA EBV w osoczu.18,25 Jednak niższy poziom dodatniej wartości predykcyjnej można się spodziewać ze względu na niższą zapadalność na raka nosogardzieli u kobiet i osób w innych grupach wiekowych.
Przy medianie obserwacji trwającej 22 miesiące, obecne badanie pokazuje, że szansa rozwoju raka nosogardzieli w ciągu 2 lat po negatywnym badaniu przesiewowym jest niska. Jednak najodpowiedniejszy przedział czasu dla badań przesiewowych można rozwiązać poprzez długoterminową obserwację i ponowne badanie kohorty.
Badanie to wykazało potencjał analizy krążącego DNA do badań przesiewowych w kierunku wczesnego raka nosogardzieli
[patrz też: krzepliwość krwi w ciąży, najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej, stimea intense ]

Powiązane tematy z artykułem: krzepliwość krwi w ciąży najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej stimea intense