Bialka osocza krwi

Białka osocza krwi występują w kilku frakcjach, mianowicie, jako albuminy w ilości 4,1-5 %, globuliny 2,5-2,7 % i fibrynogen 0,2-0,3 % na 100 mI osocza. Poszczególne frakcje odgrywają pewne role fizjologiczne, które jednak nie są jeszcze ściśle ustalone. Białka osocza krwi ochraniają krwinki przed uszkodzeniem. Najważniejszą ich rolą jest utrzymywanie równowagi, płynu pomiędzy krwią a tkankami dzięki właściwości białek osmotycznego Przyciągania wody i stałego utrzymywania ciśnienia onkotycznego. Rola białek otocza, jako buforu zobojętniającego kwasy lub nadmiar zasad przenikających do krwi jest bardzo mała, gdyż zaledwie 1/10 siły buforowej krwi przypada na białko osocza, reszta zaś na hemoglobinę i sole. Białka surowicy krwi odgrywają również rolę, jako narząd transportowy. Jeżeli np. przepuszczać przez wyosobnioną wątrobę szczura koloidowy roztwór złota w płynie pozbawionym białka, to cząsteczki złota zostają w wątrobie zatrzymane. Jeżeli zaś dodać do przepływającego płynu białka surowiczego, to w płynie wypływającym z wątroby znajduje się obficie złoto. Badania mikroskopowe wątroby w tym doświadczeniu wykazały, że cząsteczki złota tkwią w naczyniach włosowatych wątroby, jeżeli przepływający płyn nie zawierał białka surowiczego. Dodanie zaś białka surowiczego do przepływającego płynu powoduje znacznie mniejsze zatrzymywanie cząsteczek złota w naczyniach włosowatych wątroby. Badając rolę poszczególnych frakcji białkowych w zjawisku transportu stwierdzono, że albuminy adsorbują łatwo bilirubinę i witaminę C, podczas gdy globuliny adsorbują cholesterol, laktoflawinę, karoten i witaminę B1. W transporcie wody najważniejszą rolę odgrywają albuminy, gdyż ich wodochłonność jest większa niż globulin. [patrz też: prawo du bois reymonda, kaptopryl, objawy ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: kaptopryl objawy ciąży prawo du bois reymonda