Bialka surowicy krwi

Białka surowicy krwi odgrywają ponadto dużą rolę w zjawiskach odpornościowych, alergiach, anafilaksji, we wstrząsie anafilaktycznym i odczynach serologicznych. Jak wykazały badania, zawartość białka we krwi podwyższa się u zwierząt, które szczepiono zarazkami i które na skutek tego chorowały. Zwiększa się wtedy frakcja globulinowa. Niektóre frakcje białka czy albuminy, czy globuliny istotnie współdziałają w tych procesach odpornościowych, o tym nie można jeszcze dziś zadecydować. Wuhnnan wyodrębnił ostatnio pewne typy odczynów białkowych, które szczególnie wyraźnie występują w chorobach zakaźnych. Wyróżnia on 6 typów odczynów, w których ulega zaburzeniu stosunek albumin do globulin oraz zmienia się poziom poszczególnych frakcji globulinowych, tzn. frakcji alfa, beta i gamma globulin, charakterystycznie dla różnych stanów patologicznych. Rolą fibrygenu jest ścinanie krwi. Podstawowe białka krwi albuminy i globuliny mogą występować częstokroć w różnych postaciach, które są do siebie zbliżone, a jednak wewnętrzną budową różnią się między sobą. Poza tym białka mogą się wiązać z różnymi ciałami krążącymi we krwi, a powstającymi w związku z fizjologiczną czynnością narządów, białka osocza mogą wiązać jady, które oddają następnie w narządach wydalniczych, białko zaś samo zostaje wtedy wolne. Białka krwi tworzą według Bennholda jakby osobny narząd, niepodobny do innych, a posiadający zdolność przystosowania się do różnych czynności. Miejsce powstawania tych białek i ich chemiczne okresy syntezy nie są znane z wyjątkiem fibrynogenu, który powstaje w wątrobie. [podobne: dyskopatia l5 s1, prawo du bois reymonda, skurcz tężcowy ]

Powiązane tematy z artykułem: dyskopatia l5 s1 prawo du bois reymonda skurcz tężcowy