Brak zólci nie pozwala na wchlanianie sie witaminy K

Brak żółci nie pozwala na wchłanianie się witaminy K. Dla uczynnienia protrombiny pod wpływem trombokinazy konieczne jest, w myśl nowszych poglądów, współdziałanie licznych tzw. akceleratorów, które przyspieszają proces krzepnięcia krwi, w przeciwieństwie do heparyny, która hamuje ten proces. Są to ciała białkowe o charakterze enzymów, a stanowi je czynnik Ovrena, będący prawdopodobnie identyczny z trombotropiną Kudriaszewa, z czynnikiem labilnym Quicka i globuliną akceleracyjną Seegersa. Te akceleratory biorą udział w pierwszym okresie krzepnięcia w obecności jonów wapnia przyspieszają one znacznie reakcję trombokinazy z protrombiną. Zakończeniem tego okresu jest wytworzenie trombiny. Drugi okres krzepnięcia stanowi wytworzenie włóknika z fibrynogenu pod wpływem trombiny. Metody ilościowego pomiaru różnych czynników biorących udział w krzepnięciu krwi zostały u nas opracowane przez Kowarzyka i współpracowników. Stwierdzili oni przy tym, że w mechanizmie krzepnięcia krwi bierze udział również proteaza, którą kojarzy nazywa proteazą trombinową. Jest ona również przyczyną rozpadania się skrzepu, czyli fibrynolizy. [przypisy: dyskopatia l5 s1, skurcz tężcowy, xylometazolin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: dyskopatia l5 s1 skurcz tężcowy xylometazolin cena