Cisnienie osmotyczne

Na ciśnienie osmotyczne krwi wpływa zawartość kwasu węglowego we krwi. W związku z tym ciśnienie osmotyczne zwiększa się w tych stanach patologicznych, w których we krwi nagromadza się w większej ilości kwas węglowy. Widzimy to w zaburzeniach oddychania, niewydolności krążenia, w zaburzeniach przemiany materii i innych sprawach chorobowych. Ciśnienie osmotyczne wzrasta w hypohydremii i we wszystkich sprawach chorobowych, w których sole i wytwory przemiany materii zatrzymują się w tkankach. Zwłaszcza widzimy to w niektórych chorobach nerek i mocznicy, w których punkt zamarzania krwi może wynosić – 0,6 lub – 0,70. Ciśnienie osmotyczne krwi zależy od chlorku sodu i innych soli, natomiast białka nie odgrywają większej roli. Z ciśnieniem osmotycznym łączy się osmotyczna oporność krwinek czerwonych. Właściwość oporności osmotycznej krwinek na zmiany ciśnienia osmotycznego środowiska, w którym się one znajdują, została wykorzystana dla celów klinicznych. Oporność krwinek na zmianę ciśnienia osmotycznego polega na tym, że wykazują one pewną oporność na działanie roztworu potoniętego, tzn. , że nie występuje ich hemoliza. Krwinka, bowiem czerwona ma ciśnienie osmotyczne odpowiadające ciśnieniu osmotycznemu 0,9 % roztworu soli kuchennej. Woda wtedy nie przenika do krwinki. [przypisy: aphtin cena, prawo du bois reymonda, aphtin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: aphtin cena objawy ciąży prawo du bois reymonda