Czynność układu nerwowego

Czynność układu nerwowego nie ogranicza się jednak do tej roli  wyłącznie. Mówiąc o niższych jednokomórkowych zwierzętach zauważyliśmy, że prócz odczuwania działania czynników zewnętrznych czyli podniet, niekiedy możemy w nich spostrzegać zmiany, które nie zostają w widocznym, bezpośrednim związku z tymi wpływami. Zjawiska takie nazwaliśmy zjawiskami automatycznemi. Ten automatyzm t. j. pewna samodzielność i jakby niezależność czynności, które zwierzę wykonywa od wpływów otaczających, staje się tem wybitniejszym, im wyżej się podnosimy po szczeblach drabiny zwierzęcej i dochodzi do swego szczytu u zwierząt najwyższych i  Podstawą wszystkich tych czynności automatycznych jest także układ nerwowy, mianowicie ta część układu nerwowego, którą nazywamy mózgiem. Występując coraz wybitniej u zwierząt wyższych, ziawiska tej kategoryi przybieraią coraz bardziej odrębny i samodzielny charakter i przedstawiają osobną kategoryę t. z. zjawisk psychicznych, które wchodzą w zakres badania innej dziedziny wiedzy, mianowicie psychologii. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie te zjawiska, mimo swej odrębności zostają w związku ze sprawami materyalnemi, które w tych lub innych częściach układu nerwowego zachodzą i z tego względu muszą być przedmiotem badań fizyologów. Charakterystyczną. cechą przeważnej części tych zjawisk jest

Lecz wróćmy do przytoczonego wyżej doświadczenia z żabą i rozważmy, jakie warunki są konieczne, ażeby działanie czynnika zewnętrznego było w stanie wywołać jakieś zmiany w częściach ustroju wewnętrznych: w mięśniach, gruczołach i t. p. Bardzo proste doświadczenia przekonywają nas, że ażeby przez ucisk jednej łapki wywołać czynność innych narządów w ustroju, warunkiem niezbędnym jest, ażeby skóra łapki, którą uciskamy, była nieuszkodzoną, aby pozostawała w nieprzerwanym związku za pośrednictwem nerwów z rdzeniem, ażeby z kolei, jeżeli mamy wskutek ucisku wywołać ruch innych łapek, nerwy łączące, rdzeń z mięśniami tych kończyn również nigdzie nie były uszkodzone. Jeżeli przetniemy nerw, przypuśćmy odpowiedniej łapki po stronie drugiej, mięśniach prócz tych, których nerw został przecięty. Również nie otrzymamy żadnego skurczu, jeżeli przetniemy nerw łapki pierwszej, który łączy skórę z rdzeniem, lub jeżeli zniszczymy sam rdzeń. Ponieważ wszystkie inne tkanki w tych doświadczeniach pozostają nieuszkodzone i niezmienione, oczywiście więc, że przenoszenie się wpływu, jaki ucisk wywiera na skórę, odbywa się tylko nerwów. W najprostszej swej postaci układ nerwowy właściwie może być zredukowany do prostej nitki, która łączy powierzchnię ciała zwierzęcego, do odczuwania wpływów zewnętrznych, z narządami, w których te lub inne zmiany mogą powstawać, np. z kurczliwości protoplazmy zwierzęcia. Podobny stosunek Kleinberg wykazał u stułbi wód głodkich. Zwierzątka te posiadają t. zw. komórki nerwowo-mięśniowe, w których część powierzchowna jest natury nerwowej i służy tylko do odczuwania wpływów zewnętrznych, podczas gdy część głębsza, nieco wydłużona, posiada zdolność kurczenia się i jakby reprezentuje do pewnego stopnia protoplazmę włókna mięsnego; część ta jednak nie jest zupełnie oddzieloną od części powierzchownej, czyli części nerwowej. [więcej w: ovulan opinie, krzepliwość krwi w ciąży, gumtree kraków oddam za darmo ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree kraków oddam za darmo krzepliwość krwi w ciąży ovulan opinie