Działanie prądów stałych na nerwy

Metody, które służą do oznaczenia pobudliwości nerwów ruchowych są te same, za pomocą których oznaczaliśmy pobudliwość mięśni. I tutaj możemy albo oceniać stopień pobudliwości nerwów, używając jednej i tej samej siły podniety, na podstawie efektu otrzymanego, np. stopnia skurczu mięśnia, albo też staramy się otrzymać jeden i ten sam skurcz przy rozmaitych stopniach siły podniety i w tym celu zmieniamy odpowiednio siłę prądu indukcyjnego przez odsuwanie lub przybliżanie cewki indukcyjnej, lub przesuwanie kontaktu na reochordzie, jeżeli drażnimy kondensatora. Najczęściej do tego rodzaju doświadczeń używamy nerwów ruchowych i oceniamy zmiany w pobudliwości nerwów na podstawie skurczu mięśnia. Można jednak i bezpośrednio w nerwach te zmiany spostrzegać badając, jak to zauważyliśmy wyżej, stan czynny nerwów za pomocą zmian elektycznych. W jakikolwiek sposób oznaczamy pobudliwość, możemy stwierdzić, że nawet w nerwach wyciętych, o ile one pozostają w środowisku wilgotnem i obojętnem, może ona przez czas dłuższy pozostawać bez zmiany np. w wilgotnej komorze, w płynnej parafinie i t. d., jednakże v. Baeyer i Cremer wykazali, że w atmosferze pozbawionej O pobudliwość nerwów po pewnym czasie się zmniejsza i wraca do normy, gdy do otoczenia wprowadzamy O. Ponieważ do badania pobudliwości zastosowujemy tylko prądy elektryczne, więc przede wszystkiem musimy się zastanowić nad wpływem tych prądów wogóle na nerwy, oraz nad zmianami. które pod wpływem prądów stałych, indukcyjnych lub rozbrojeń kondensatora w nerwach zachodzą. [patrz też: anatoksyna przeciwtężcowa, kaptopryl, monural opinie ]

Dla oznaczenia zmian, które pod wpływem prądu stałego w nerwie występują, używamy zwykle także nerwów ruchowych w połączeniu z mięśniami. Prąd stały, który ma przechodzić przez nerw, musimy doprowadzać do niego elektrod niepolaryzujących się. Za elektrody takie mogą służyć dwie cynkowe blaszki, naklejone na szkle o powierzchni, na których na sam przód kładziemy wąskie paski bibułki, zamoczone w siarkanie cynkowym, a następnie przykrywamy je takimiż paskami bibułki, zwilżonej rozczynem 0.730/0 soli kuchennej. Elektrody muszą być tak urządzone, ażeby odległość ich można było dowolnie zmieniać, np. od ctm. do 1—2 etm. Na tak przygotowane elektrody układa się nerw. stały od bateryi odprowadzamy na sam przód do komutatora, ażeby mieć możność zmieniania jego kierunku ; potem przeprowadzamy go jeszcze przez klucz, który p0zwala zamykać go albo otwierać podług potrzeby, dopiero następnie doprowadzamy do owych dwóch elektrod. Jeżeli idzie o badanie wpływu prądu rozmaitej prócz komutatora i klucza, niezbędnym taką jest reostat, któryby dawał możność przeprowadzania przez nerwy prądów najrozmaitszej siły.

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa kaptopryl monural opinie