Koloidy bialkowe

W warunkach prawidłowych szybkość opadania krwinek wynosi u mężczyzn przeciętnie 2-6 mm specjalnie skalibrowanej rurki, u kobiet zaś 3-10 mm na godzinę. Istota odczynu Biernackiego polega na tym, że krwinki czerwone w łożysku krwionośnym tworzą jednolitą zawiesinę dzięki ujemnemu ich ładunkowi elektrycznemu. Ładunek ten sprawia, że krwinki czerwone odpychają się wzajemnie i nie mogą sklejać się. Koloidy białkowe posiadają dodatni ładunek elektryczny, przy czym globuliny, a zwłaszcza fibrynogen, mają silniejszy ładunek niż albuminy. We krwi pobranej do naczynia krwinki czerwone tracą swój ujemny ładunek elektryczny pod wpływem dodatniego ładunku białek osocza. Wskutek tego krwinki czerwone sklejają się i jako rulony, tj. cząsteczki większe, opadają na dno probówki, nie mogąc się utrzymać w stanie zawieszonym. Wszelkie, więc przesunięcia w zawartości i wzajemnym stosunku globulin i fibrynogenu wywołują zmiany w wielkości wytwarzanych rulonów, a tym samym w szybkości opadania krwinek. Na szybkość opadania krwinek wpływają nie tyko białka krwi, lecz również lipidy. Stwierdzono, że cholesterol przyśpiesza opadanie krwinek, lecytyna zaś zwalnia. Zwiększenie się liczby krwinek czerwonych i lepkości krwi wywołuje zwolnienie opadania krwinek, zmniejszenie się zaś ach liczby i lepkości krwi przyśpiesza opadanie. W okresie trawienia i miesiączki opadanie krwinek przyśpiesza się. Opadanie krwinek przyśpiesza się w tych chorobach zakaźnych, w których zwiększa się w osoczu krwi zawartość globulin. [podobne: skurcz tężcowy, sanepid bełchatów, objawy ciąży ]

Powiązane tematy z artykułem: objawy ciąży sanepid bełchatów skurcz tężcowy