ciąża, usg, endometrioza, warszawa, objawy, leczenie, stopnie


Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Skurcze

Skurczu mięsień wykonywa pewną pracę, a równocześnie wytwarza i ciepło. Suma energii mechanicznej i cieplnej wskazuje nam dopiero ilość energii uwolnionej podczas skurczu ; ażeby tę ostatnią zmierzyć, najlepiej urządzić doświadczenie w ten sposób, żeby całkowita ilość energii wytworzonej w czasie skurczu zjawiła się w postaci ciepła. Cel ten można osiągnąć dość łatwo; wystarczy jeżeli […]

Chronoskopy

Mając nerw pewnej długości, można, go podrażnić, jak przedstawiono na rycinie, w dwóch punktach : w punkcie najbardziej oddalonym od mięśnia i w punkcie leżącym tuż obok mięśnia Jeżeli czas, potrzebny dla przejścia stanu czynnnego od jednego miejsca podrażnienia nerwu do drugiego, jest nieskończenie mały, to oczywiście przy dokładnem ustawieniu przyrządu odchylenia w busoli muszą […]

Pobudliwośc i kurczliwość

O właściwościach mechanicznych mięśni gładkich nie da się wiele powiedzieć : trudno oddzielić silę skurczu mięśnia od samej spójności i elastyczności tkanki. Jeżeli obciążymy mięsień muszli ciężarem, który pokonywa jego napięcie tak, że mięsień zaczyna się wydłużać, to równowaga między obciążeniem mięśnia a jego elastycznością zupełnie się nie ustala i mięsień wcześniej obumiera. Na zatrutej […]

DevURL

Partnerzy serwisu:Author : admin

U zwierząt nieco wyższych znajdujemy nowy stopień w rozwoju tkanki nerwowej: powierzchnia zwierzęcia obok pewnych specyalnych cech, które służą do ochrony organizmu, nabywa szczególnej zdolności odczuwania wszelkich wpływów zewnętrznych; staje się więc faktycznie powierzchnią czuciową. Od tej powierzchni, którą zwykle tworzą komórki nabłonkowe, odchodzą cienkie niteczki, prowadzące do osobnych komórek, umieszczonych w głębszych warstwach ustroju. Od tych ostatnich odehod74 włókna, które kończą się w komórkach ustroju zdolnych do kurczenia się. W tym przypadku mamy już osobną komórkę, która za pomocą 2 swoich wypustek łączy powierzchnię czuciową z narządem, w którym występują zmiany, np. z mięśniem (rycina 61); komórkę tę nazywamy komórką nerwową. Jedna z tych wypustek przenosi stan, wywołany działaniem jakiegoś czynnika na czuciową powierzchnię do komórki nerwowej, druga — stan który powstaje w komórce neryowej, przenosi do mięśnia. Już obecnie możemy zaznaczyć, że komórki nerwowe posiadają zdolność zatrzymywania i modyfikowania wpływów. które wywierają podniety na powierzchnię czuciową, tak, że czynność mięśnia odpowiada tylko pewnej sile podniety zewnętrznej lub pewnej częstości pobudzania, jeżeli działanie podniety zewnętrznej kilkakrotnie się powtarza. Wypustkę, która łączy powierzchnię czuciową z komórką lub dośrodkowym. W zupełnie rozwiniętym układzie nerwowym jaki spotykamy u wyższych zwierząt, między nerwem czuciowym a ruchowym, może być nie jedna, lecz dwie lub kilka komórek. Komórki te, podobnie jak nerwy, dzielimy także na dwie kategorye: na komórki czuciowe i ruchowe. Z przytoczonych faktów widzimy, że komórki nerwowe, podobnie jak nerwy, zdolne są także do przewodzenia stanu podniecenia, który pod wpływem czynników zewnętrznych. w zakończeniach nerwów dośrodkowych powstaje od powierzchni czuciowej do mięśni lub innych części ustroju. Przewodzenie to różni się nieco od przewodzenia nerwów, lecz o tem będzie mowa niżej,  Rozwój układu nerwowego w organizmach wyższych nie ogranicza się tylko do nerwów i komórek nerwowych, lecz dotyczy także z jednej strony samej powierzchni czuciowej, z drugiej narządów, których nerwy się kończą. W miarę rozwoju układu nerwowego powierzchni czuciowej znajdujemy osobne narządy, z których biorą początek nerwy dośrodkowe; wskutek znacznej rozmaitości wpływów, któremi świat zewnętrzny na organizm zwierzęcy oddziaływa, na.H4dy te ulegają rozmaitym zmianom i stopniowo do tych wpływów się przystosowują; znajdujemy więc specjalne narządy, które służą wyłącznie do otrzymywania tylko pewnej kategoryi np. oko — działania światła, ucho — działania fal dźwiękowych, skóra — wpływów termicznych, chemi – lub mechanicznych t. d. Również i nerwy odśrodkowe nie kończą się bezpośrednio w mięśniach lub gruczołach, lecz posiadają najczęściej osobne, dodatkowe narządy, do których dochodzą. [przypisy:endometrioza,USG piersi ,usg żył kończyn dolnych ]

Tagi: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

endometrioza USG piersi usg żył kończyn dolnych
© Copyright 2018 USG i prowadzenie ciąży Warszawa All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes