Na krzepliwosc krwi wplywaja rózne czynniki.

U człowieka proces krzepnięcia krwi badany metodą Czubalskiego rozpoczyna się po 1-2 minuty od chwili jej pobrania, kończy się zaś po 4-5 minutach. Inne metody podają znacznie wyższe liczby dla czasu krzepnięcia krwi, nawet do 15 minut. Czas potrzebny do wytworzenia skrzepu od oliwili pobrania krwi nazywamy czasem krzepnięcia krwi. Jeżeli czas krzepnięcia krwi jest dłuższy niż normalnie, to świadczy on Q zmniejszeniu się krzepliwości, krótszy zaś o jej zwiększeniu się. Na krzepliwość krwi wpływają różne czynniki. Mogą one wywołać skrócenie lub wydłużenie czasu krzepnięcia, czyli zwiększenie lub zmniejszenie się krzepliwości krwi. W ustroju można wywołać zwiększenie się krzepliwości krwi przez wprowadzenie dożylne hipertonicznych roztworów soli kuchennej, wywołujących uwalnianie się większej ilości trombokinazy z płytek. Również chlorek wapnia podany dożylnie zwiększa krzepliwość krwi, gdyż sprzyja działaniu tromhokinazy na trombogen. Wyciąg z płytek, jako zawierający tromhokinazę, zwiększa krzepliwość krwi. Surowica krwi oraz wyciągi z różnych narządów zwiększają krzepliwość krwi dzięki zawartości w nich trombokinazy i trombiny. Żelatyna zwiększa krzepliwość krwi przez wzmożenie powstawania fibrynogenu, przez zwiększenie się liczby płytek krwi i dzięki zdolnościom aglutynacyjnym krwinek. Wszystko to razem stanowi oddziaływanie ustroju na wprowadzenie obcego białka. [podobne: falsigra, Warszawa falsigra, xylometazolin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: falsigra fitolizyna w ciąży xylometazolin cena