Nadpobudliwość

Zauważyliśmy, że nie tylko same zakończenia nerwowe w powierzchni czuciowej mogą ulegać działaniu rozmaitych wpływów zewnętrznych, że nie tylko stan czynny może wychodzić z komórek nerwowych, lecz, że te same czynniki zewnętrzne mogą wywołać stan czynny w każdym punkcie nerwu, w którym na niego działają. Ze rzeczywiście tak jest, możemy się przekonać bardzo łatwo, wycinająe u żaby mięsień z nerwem, np. nerw kulszowy z łapką, i poddając nerw działaniu rozmaitych czynników. Na preparacie tym możemy stwierdzić, że uciskanie nerwu, uderzanie, dotknięcie ogrzanym przedmiotem, działanie prądem stałym lub indukcyjnym wszystko to jest stanie wywołać skurcz mięśnia lub łapki, jakkolwiek mięśnie bezpośrednio nie są podrażnione. Oczywiście więc stan czynny musiał powstać w miejșgu działania podniety w nerwie po nerwie się pvzeniósł do mięśnia; tę własność nerwów nazwaliśmy pobudliwością. w stan czynny cząsteczek nerwu pod wpływem rozmaitych czynników możemy wykazać nie tylko w nerwach ruchowych, lecz i nerwach czuciowych, przytem mogą powstawać wrażenia dochodące do świadomości, lub wywołujące w drodze tak zwanej odruchowej skurcze mięśni lub inne zmiany w ustroju. Lecz nie tylko zdolność tę możemy wykazać za pomocą skurczów hub czucia, możemy ją, stwierdzić także bezpośrednio w samych nerwach na podstawie zmian elektrycznych, o których będziemy mówili niżej. [patrz też: anatoksyna przeciwtężcowa, kaptopryl, monural opinie ]

Ze wszystkich czynników, które, działając na nerwy, mogą wywoływać ich stan czynny, do badania pobudliwości nadaje się prawie wyłącznie tylko prąd w szczególności rozbrojenie kondensatorów lub prąd indukcyjny. Inne wpływy, jak np. mechaniczne, chemiczne, lub termiczne wprawdzie mogą wywoływać stan czynny, lecz ze względem na trudność oznaczenia stopnia ich siły, czasu działania, podobnie jak w badaniu pobudliwości mięśni, nie mogą służyć do ścisłych oznaczeń. W badaniach więc pobudliwości nerwow musimy się wyłącznie ograniczyć do działania elektryczności. Chcąc zastosować prąd indukcyjny, używamy tego samego aparatu saneczkowego: który już opisano w fizyologii mięśni, a który daje możność za pomocą jednego i tego samego prądu stałego w cewce pierwszej zmieniać silę prądu indukcyjnego przez odsuwanie cewki indukcyjnej. Jednakże w dzisiejszych aparatach silę tych pojedynczych prądów indukcyjnych możemy oceniać tylko względnie, nie będąc w stanie wyrazić jej w żaden sposób w pewnych określonych jednostkach ani obliczyć zmienności natężenia tych prądów czasie.  Tym wymaganiom w zupełności czyni zadość druga metoda, o której wspomniano także wyżej, mianowicie przyrządy, w których do podrażnienia nerwów rozbrojenia kondensatorów. W kondensatorze mamy przyrząd, którego skala nie jest względną, jak n. p. w cewce du Boig-Reymonda, lecz zostaje w związku z czynnikami, które w zupełności określają charakter danego prądu.

Powiązane tematy z artykułem: anatoksyna przeciwtężcowa kaptopryl monural opinie