Nerwy obwodowe

Do kategoryi ruchów migawkowych zaliczamy także ruch plemników, których ogonek uważamy jako jedną długą migawkę, Ruchy migawkowe utrzymują się długi czas po śmierci, a mianowicie u skazańców obserwowano jeszcze 30 godzin po śmierci; u zwierząt zimnokrwistych mogą istnieć nawet jeszcze dłużej,  Ruchy migawkowe u człowieka niektórych narządach odgrywają bardzo ważną rolę, jak np. w drogach oddechowych i w na rządach płciowych. Śluz i wszelkie drobne mechaniczne cząsteczki, zawierające się w powietrzu, a podczas oddychania osiadające na błonie śluzowej oskrzeli, za pomocą migawek, działających w kierunku krtani, zostają powoli i bez przerwy posuwane ku zewnątrz i zbierają się w większej ilości w krtani, gdzie, drażniąc zakończenia nerwowe, wywołują kaszel i w ten sposób mogą być usunięte z ustroju. W narządach płciowych ruch migawek powoduie według wszelkiego prawdopodobieństwa ruch cieczy w jajowodach, a także ich lejkowatych rozszerzeniach i dzięki temu uwarunkowuje wejście jaja do jajowodu.

Już w jestestwach najniższych, w ustrojach jednokomórkowych można stwierdzić, że wskutek działania wpływów zewnętrz- nych na protoplazmę tych jestestw, występują w nich pewne zmiany nawet wtedy, gdy działanie czynnika zewnętrznego ogranicza się tylko do pewnej części powierzchni tych ustrojów. Tak np. pod wpływem mechanicznego zetknięcia się ameby z jakiem ciałem obcem powstają ruchy także w tych częściach protoplazmv: które bezpośrednio nie uległy dotknięciu. Oczywiście więc na najniższym stopniu żywej organizowanej substancyi możemy już spostrzec pewnego rodzaju zdolność do przenoszenia otrzymanego wrażenia od jednej cząsteczki do drugiej. Zdolność ta występuje daleko wybitniej u zwierząt wyższych; tu prawie każdy wpływ zewnętrzny ogranicza się tylko do pewnej części ciała, mimo to zjawiska, a raczej zmiany, które pod wpływem tego działania powstają, obejmują najrozmaitsze inne części Ciała, objawiają się w najodleglejszych okolicach tego samego ustroju; tak np. ucisk jednej łapki u żaby może wywołać nie tylko ruch łapki uciśniętej, ale także innych kończyn, podobne podrażnienie łapki lub wprost skóry u królika może wywołać zmiany w czynności serca, oddychaniu, w stanie naczyń i t. p.  Różnica w tych dwóch przypadkach polega na tem, że w ustrojach jednokomórkowych nie spotykamy wcale wyróżnionych części, któreby do takiego przewodzenia działania podniety służyły ; tu zmiana, którą wywołał wpływ czynnika zewnętrznego, udziela się od cząsteczki do cząsteczki i może rozchodzić się w rozmaitych kierunkach, gdy țynczasem u zwierząt wyższych spotykamy specyalny narządy który służy wyłącznie do przenoszenia wpływów świata zewnętrznego z powierzchni zwierzęcia do innych części ciała. Narządem tym jest układ nerwowy. W najogólniejszem więc znaczeniu słowa układ nerwowy jest narządem który łączy czuciowe powierzchnie obwodowe i wewnętrzne: skórę błonę śluzową, narządy zmysłowe i t. p. z mięśniami, albo innym narządami ustroju. [hasła pokrewne: krzepliwość krwi w ciąży, monural opinie, falsigra opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: falsigra opinie krzepliwość krwi w ciąży monural opinie