Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Budowa nerwów

Środkowy układ nerwowy, znajdujemy jeszcze w ustroju tzw. zakończenia nerwowe obwodowe, tak dla nerwów dośrodkowych, których zakończenia obwodowe są właściwie początkiem, jakoteż dla nerwów odśrodkowych. Jeżeli się bliżej zastanowimy nad rozmaitymi wpływami, za pomocą których świat zewnętrzny działa na ustrój zwierzęcy, to znajdziemy, że są to przeważnie rozmaite kategorye ruchu. np. światło, dźwięk, ucisk mechaniczny, […]

Jak funkcjonuje branża medyczna?

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego w Polsce nie można pójść do dentysty na podstawie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego? Pewnie nie, ale jest to podstęp lekarzy. Wszystko po to, by wiedli oni dostane życie. Lekarze kombinują jak mogą. Podstawowym zabiegiem jest nie wypuszczanie na rynek zbyt dużej ilości stomatologów, bo cała branża padnie a stawki obniżą […]

Zmniejszenie sie zawartosci cholesterolu we krwi

Zmniejszenie się zawartości cholesterolu we krwi widzimy w stanach charłaczych, w zatruciu tyroksyną, w niedokrwistościach i niektórych chorobach zakaźnych, zwłaszcza na szczycie ich rozwoju. Zmiany w zawartości lipidów i ich stosunku względem siebie mogą również wystąpić w związku z zakłóceniem czynności regulacyjnych układu nerwowego wegetatywnego. Zwiększenie się zawartości cholesterolu jest związane z układem współczulnym, lecytyny […]

DevURL

Partnerzy serwisu:Author : admin

Mając w ten sposób przygotowane elektrody, układamy na nich nerw, jak zauważyliśmy wyżej, z mięśniem lub wprost z łapką żaby. Jeżeli po ułożeniu zamkniemy pracę to przede wszystkiem możemy się przekonać, że tylko w chwili zamykania lub otwierania prądu pewnej siły otrzymamy skurcz mięśnia lub ruch łapki. Przy innych siłach prądu znacznie mniejszych lub większych, lub przy innym kierunku skurcz może powstawać tylko przy zamykaniu, lub tylko przy otwieraniu. Możemy więc stwierdzić, że prąd stały, przechodząc przez pewną część nerwu, wywoluje w nim stan czynny tylko w chwili powstawania lub znikania i nie wywołuje go przez cały czas swego działania. Mając przy tem Zaś samem ustawieniu reostat, który pozwala stopniowo zwiększać lub zmniejszać siłę prądu, możemy się przekonać, że skurcz mięśnia lub ruch łapki powstaje także przy każdej zmianie siły prądu, jeżeli te zmiany powstają szybko, Przeciwnie, jeżeli siła ulega zmianie powolnej, to, podobnie jak w mięśniach, możemy doprowadzić go do bardzo znacznego natężenia siły, nie wvwołując wcale skurczu. Oczywiście więc, że tylko nagłe zmiany w sile prądu zdolne są wywołać stan czynny, stopniowe zaś wzrastanie, albo zmniejszanie się prądu stanu tego nie wywołuje. Jeżeli jednak zwrócimy uwagę na pobudliwość nerwów i zbadamy ją podaną wyżej metodą, podczas gdy prąd stały przechodzi przez nerw, szczególnie w okolicy jednego albo drugiego bieguna: to w rzeczywistości będziemy mogli stwierdzić, że mimo pozornego braku czynności nerwu, własności jego pod wpływem stałego prądu ulegają głębokiej zmianie i mianowicie przede wszystkiem jego pobudliwość. Do oznaczenia pobudliwości używamy zwykle prądu indukcyjnego za pomocą pojedynczych uderzeń podczas zamykania i nasamprzód oznaczamy pobudliwość nerwu prawidłowego. Pobudliwość tę oznacza nam odległość cewki indukcyjnej od indukującej, w chwili, w której otrzymujemy najsłabszy ruch łapki. [patrz też: ortopedia, ortopeda warszawa, orteza stawu skokowego ]

Następnie zamykamy prąd stały i ponownie oznaczamy pobudliwość nerwu bądź w okolicy bieguna dodatniego, bądź w okolicy bieguna ujemnego. Teraz możemy się przekonać, że pobudliwość nerwu się zmienia, a mianowicie w pierwszej chwili wzrasta, t. j. ruch łapki staje się znacznie większy przy tym stałym prądzie indukcyjnym m w okolicy bieguna „ujemnego, i zmniejsza się, ruch staje się słabszym albo zupełnie znika, w okolicy bieguna dodatniego. Jeżeli prąd stały przepływa przez czas dłuższy, to zależnie od siły prądu pobudliwość stopniowo się zmniejsza w okolicy bieguna ujemnego i może nawet o wiele być niższa, niż w stanie normalnym. Podobne zmiany występują także i między biegunami prądu stałego, jednak dla oznaczenia tych zmian nie możemy zastosować prądu indukcyjnego z powodu, że przez wprowadzenie elektrod indukcyjnych i włączenie cewki indukcyjnej wprowadzamy cały nowy „przewodnik o mniejszym oporze, niż opór nerwu, dzięki czemu prąd stały może się rozgałęziać i przez to doświadczenie komplikować. Do oznaczenia więc pobudliwości w tem miejscu możemy — się posługiwać podrażnieniem mechanicznemu lub chemicznemunp.używając kropli rozczynu soli o pewnem zgęszczeniu, albo też rozbrojeniami że pobudliwość w okolicy bieguna wzrasta, w okolicy dodatniego się obniża następnie obniża się także przy prądzie w okolicy bieguna ujemnego. Zmiany w pobudliwości występują najwybitniej, jednak tylko obok samych biegunów. W miarę, jak się od nich odsuwamy, zmiana ta staje się coraz mniejszą, w przestrzeni więc międzybiegunowej znajdziemy w środku miejsce, w którem zmiana w pobudliwości zupełnie nie istnieje. Jednem słowem znajdziemy punkt obojetny, w którym nie zostaje zmienioną.

Author : admin

Metody, które służą do oznaczenia pobudliwości nerwów ruchowych są te same, za pomocą których oznaczaliśmy pobudliwość mięśni. I tutaj możemy albo oceniać stopień pobudliwości nerwów, używając jednej i tej samej siły podniety, na podstawie efektu otrzymanego, np. stopnia skurczu mięśnia, albo też staramy się otrzymać jeden i ten sam skurcz przy rozmaitych stopniach siły podniety i w tym celu zmieniamy odpowiednio siłę prądu indukcyjnego przez odsuwanie lub przybliżanie cewki indukcyjnej, lub przesuwanie kontaktu na reochordzie, jeżeli drażnimy kondensatora. Najczęściej do tego rodzaju doświadczeń używamy nerwów ruchowych i oceniamy zmiany w pobudliwości nerwów na podstawie skurczu mięśnia. Można jednak i bezpośrednio w nerwach te zmiany spostrzegać badając, jak to zauważyliśmy wyżej, stan czynny nerwów za pomocą zmian elektycznych. W jakikolwiek sposób oznaczamy pobudliwość, możemy stwierdzić, że nawet w nerwach wyciętych, o ile one pozostają w środowisku wilgotnem i obojętnem, może ona przez czas dłuższy pozostawać bez zmiany np. w wilgotnej komorze, w płynnej parafinie i t. d., jednakże v. Baeyer i Cremer wykazali, że w atmosferze pozbawionej O pobudliwość nerwów po pewnym czasie się zmniejsza i wraca do normy, gdy do otoczenia wprowadzamy O. Ponieważ do badania pobudliwości zastosowujemy tylko prądy elektryczne, więc przede wszystkiem musimy się zastanowić nad wpływem tych prądów wogóle na nerwy, oraz nad zmianami. które pod wpływem prądów stałych, indukcyjnych lub rozbrojeń kondensatora w nerwach zachodzą. [patrz też: bezdechy nocne leczenie, laser fiber, stomatologia Kraków ]

Dla oznaczenia zmian, które pod wpływem prądu stałego w nerwie występują, używamy zwykle także nerwów ruchowych w połączeniu z mięśniami. Prąd stały, który ma przechodzić przez nerw, musimy doprowadzać do niego elektrod niepolaryzujących się. Za elektrody takie mogą służyć dwie cynkowe blaszki, naklejone na szkle o powierzchni, na których na sam przód kładziemy wąskie paski bibułki, zamoczone w siarkanie cynkowym, a następnie przykrywamy je takimiż paskami bibułki, zwilżonej rozczynem 0.730/0 soli kuchennej. Elektrody muszą być tak urządzone, ażeby odległość ich można było dowolnie zmieniać, np. od ctm. do 1—2 etm. Na tak przygotowane elektrody układa się nerw. stały od bateryi odprowadzamy na sam przód do komutatora, ażeby mieć możność zmieniania jego kierunku ; potem przeprowadzamy go jeszcze przez klucz, który p0zwala zamykać go albo otwierać podług potrzeby, dopiero następnie doprowadzamy do owych dwóch elektrod. Jeżeli idzie o badanie wpływu prądu rozmaitej prócz komutatora i klucza, niezbędnym taką jest reostat, któryby dawał możność przeprowadzania przez nerwy prądów najrozmaitszej siły.

© Copyright 2017 Ginekologia estetyczna All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes