ciąża, usg, endometrioza, warszawa, objawy, leczenie, stopnie


Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:Przeczytaj też:

Skład chemiczny nerwów

Skład chemiczny nerwów lub ich składowych części, jak zaznaczyliśmy wyżej, dokładnie nie jest zbadany. Do pewnego stopnia jednak możemy go ocenić na podstawie reakcyi mikrochemicznych. Swiadczą one, że w skład włókna osiowego wchodzą głównie substancye białkowe; odczynnik bowiem Millona barwi je na czerwono, w kwasie zaś włókno osiowe przechodzi w bial- czan kwaśny i rozpuszcza […]

Czynniki regulujace i utrzymujace stalosc pH krwi

Czynniki regulujące i utrzymujące stałość pH krwi sprawiają, że nawet w stanach patologicznych pH krwi utrzymuje się na właściwym i prawidłowym poziomie, kosztem znacznego niejednokrotnie spadku zasobów zasad we krwi. Dopiero przy znacznym nagromadzeniu się w ustroju wytworów kwaśnych i niemożności ich zobojętniania przez zasoby zasadowe, pH krwi przesuwa się w stronę kwaśną Nad mierna […]

Woda we krwi

Woda we krwi jest w zasadzie związana z jej białkami, jako tzw. woda związana. W oda niezwiązana a białkami, czyli woda wolna, ulega łatwo wydalaniu. Zwiększenie się wodochłonności białek osocza krwi wywołuje zatrzymanie wody we krwi. Zwiększenie się ciśnienia osmotycznego krwi prowadzi również do zatrzymywania się w niej wody. Zmniejszenie się zawartości wody we krwi […]

DevURL

Partnerzy serwisu:Author : admin

Oparzenie to uszkodzenie skóry a także głębiej położonych tkanek lub także narządów na skutek działania ciepła, substancji chemicznych w postaci stałej, płynnej czy też gazowej. Oparzyć też można się prądem elektrycznym lub też promieniami słonecznymi i innymi ekstremalnymi czynnikami. Podczas gdy mamy rozległe oparzenia ogólnoustrojowe to wstrząs spowodowany takim oparzeniem możne nawet doprowadzić człowieka do śmierci. Lekarz, który zajmuje się oparzeniami to dermatolog. Gdy dochodzi do oparzenia bardzo ważna jest ocena jej głębokości. Głębokość wyraża się w stopniu w jakim uszkodzone zostały tkanki. Bezpośrednio po urazie ocenienie głębokości może być trudne albo wręcz niemożliwe. Czasem można to zrobić dopiero po czterech czy też pięciu dniach. W zależności od głębokości oparzenia dzieli się na takie, które obejmują jedynie naskórek. Są to wtedy oparzenia I stopnia. Objawy to zaczerwienienie skóry, ból. Objawy takiego oparzenia ustępują po kilku dniach i nie pozostawiają blizn. Kolejnym rodzajem oparzeń to oparzenia II stopnia. Obejmują one naskórek i skórę właściwą. Podczas tego oparzenia pojawiają się pęcherze wypełnione z płynem surowiczym. Ten rodzaj oparzenia goi się od 10 do 21 dni i podobnie jak podczas oparzenia I stopnia nie pozostawia widocznych blizn. Nieco poważniejsze jest oparzenie II B stopnia. Obejmuje ono naskórek i pełną grubość skóry właściwej razem z przydatkami. Skóra jest wtedy biała i występują wtedy czerwone punkty w okolicy gdzie mieszczą się cebulki włosowe. Bolesność w tym wypadku jest mniejsza niż podczas stopnia IIA, a to ze względu na uszkodzenie zakończeń nerwowych. Niestety ten rodzaj oparzenia goi się przez kilka tygodni i niestety pozostawia trwałe blizny. Bardzo poważnym oparzeniem jest stopień III. Tutaj występuje już martwica skóry właściwej razem z naczyniami, nerwami skórnymi i podskórną tkanką tłuszczową. Oparzenie III stopnia goi się bardzo długo i zazwyczaj wymaga przeszczepu. Najpoważniejsze jest oparzenie IV stopnia, które obejmuje mięśnie, ścięgna oraz kości. W najcięższych przypadkach cechą charakterystyczną jest zwęglenie oparzonej części ciała. [więcej w: endometrioza operacja, usg tarczycy Warszawa, endometrioza 4 stopnia ]

Author : admin

Czynność układu nerwowego nie ogranicza się jednak do tej roli  wyłącznie. Mówiąc o niższych jednokomórkowych zwierzętach zauważyliśmy, że prócz odczuwania działania czynników zewnętrznych czyli podniet, niekiedy możemy w nich spostrzegać zmiany, które nie zostają w widocznym, bezpośrednim związku z tymi wpływami. Zjawiska takie nazwaliśmy zjawiskami automatycznemi. Ten automatyzm t. j. pewna samodzielność i jakby niezależność czynności, które zwierzę wykonywa od wpływów otaczających, staje się tem wybitniejszym, im wyżej się podnosimy po szczeblach drabiny zwierzęcej i dochodzi do swego szczytu u zwierząt najwyższych i  Podstawą wszystkich tych czynności automatycznych jest także układ nerwowy, mianowicie ta część układu nerwowego, którą nazywamy mózgiem. Występując coraz wybitniej u zwierząt wyższych, ziawiska tej kategoryi przybieraią coraz bardziej odrębny i samodzielny charakter i przedstawiają osobną kategoryę t. z. zjawisk psychicznych, które wchodzą w zakres badania innej dziedziny wiedzy, mianowicie psychologii. Nie ulega jednak wątpliwości, że wszystkie te zjawiska, mimo swej odrębności zostają w związku ze sprawami materyalnemi, które w tych lub innych częściach układu nerwowego zachodzą i z tego względu muszą być przedmiotem badań fizyologów. Charakterystyczną. cechą przeważnej części tych zjawisk jest

Lecz wróćmy do przytoczonego wyżej doświadczenia z żabą i rozważmy, jakie warunki są konieczne, ażeby działanie czynnika zewnętrznego było w stanie wywołać jakieś zmiany w częściach ustroju wewnętrznych: w mięśniach, gruczołach i t. p. Bardzo proste doświadczenia przekonywają nas, że ażeby przez ucisk jednej łapki wywołać czynność innych narządów w ustroju, warunkiem niezbędnym jest, ażeby skóra łapki, którą uciskamy, była nieuszkodzoną, aby pozostawała w nieprzerwanym związku za pośrednictwem nerwów z rdzeniem, ażeby z kolei, jeżeli mamy wskutek ucisku wywołać ruch innych łapek, nerwy łączące, rdzeń z mięśniami tych kończyn również nigdzie nie były uszkodzone. Jeżeli przetniemy nerw, przypuśćmy odpowiedniej łapki po stronie drugiej, mięśniach prócz tych, których nerw został przecięty. Również nie otrzymamy żadnego skurczu, jeżeli przetniemy nerw łapki pierwszej, który łączy skórę z rdzeniem, lub jeżeli zniszczymy sam rdzeń. Ponieważ wszystkie inne tkanki w tych doświadczeniach pozostają nieuszkodzone i niezmienione, oczywiście więc, że przenoszenie się wpływu, jaki ucisk wywiera na skórę, odbywa się tylko nerwów. W najprostszej swej postaci układ nerwowy właściwie może być zredukowany do prostej nitki, która łączy powierzchnię ciała zwierzęcego, do odczuwania wpływów zewnętrznych, z narządami, w których te lub inne zmiany mogą powstawać, np. z kurczliwości protoplazmy zwierzęcia. Podobny stosunek Kleinberg wykazał u stułbi wód głodkich. Zwierzątka te posiadają t. zw. komórki nerwowo-mięśniowe, w których część powierzchowna jest natury nerwowej i służy tylko do odczuwania wpływów zewnętrznych, podczas gdy część głębsza, nieco wydłużona, posiada zdolność kurczenia się i jakby reprezentuje do pewnego stopnia protoplazmę włókna mięsnego; część ta jednak nie jest zupełnie oddzieloną od części powierzchownej, czyli części nerwowej. [więcej w: objawy endometriozy, endometrioza operacja, usg żył ]

© Copyright 2018 USG i prowadzenie ciąży Warszawa All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes