Utrzymanie minimalnego stezenia bialek osocza

Niektórzy przypuszczają, że albumima i globulina powstają w wątrobie i szpiku. Przy większej stracie krwi albuminy szybciej znikają i regenerują się trudniej niż globuliny. Utrzymanie minimalnego stężenia białek osocza jest konieczne do życia, gdyż obniżenie ich ilości przez wypuszczenie krwi z tętnicy i zastąpienie jej zawiesiną ciałek czerwonych w płynie Locka, co jest równoznaczne z obniżeniem stężenia białka powodowało objawy wstrząsu chirurgicznego, to jest upadek sił, spadek ciepłoty ciała oraz zwiększenie stopnia rozpadu białka ustrojowego. Białko osocza krwi nie stanowi odżywki dla tkanek, ponieważ cząsteczka białkowa nie może przenikać przez ścianki naczyniowe, jako zbyt duża. Zawartość białka we krwi ulega wahaniom zależnie od różnych czynników. Wpływają, więc na jego zawartość rozwodnienie lub zagęszczenie krwi, dieta bezbiałkowa, ciepłota, praca mięśniowa, wiek, ciąża, a także różne sprawy patologiczne, chorobowe, zwłaszcza choroby zakaźne. Wysokie liczby zawartości białka surowicy spotyka się też w przewlekłych chorobach zakaźnych, czerwienicy i innych, niskie zaś – po utracie krwi, w niedokrwistościach, niewydolności krążenia, w charłactwie gruźliczym i rakowym, nerczycach, w marskości wątroby z puchliną brzuszną oraz w ostrych chorobach zakaźnych. Widzimy, więc, że zawartość białka we krwi nie jest wartością bezwzględnie stałą. Waha się ona już w stanach prawidłowych w granicach od 6 do 8 % i chociaż różni autorzy p o daj ą różne liczby, zawsze jednak znajdują się one w zakresie liczb przytoczonych. [przypisy: leczenie niepłodności Warszawa, endokrynolog Wrocław, USG tarczycy ]

Koloidy bialkowe

W warunkach prawidłowych szybkość opadania krwinek wynosi u mężczyzn przeciętnie 2-6 mm specjalnie skalibrowanej rurki, u kobiet zaś 3-10 mm na godzinę. Istota odczynu Biernackiego polega na tym, że krwinki czerwone w łożysku krwionośnym tworzą jednolitą zawiesinę dzięki ujemnemu ich ładunkowi elektrycznemu. Ładunek ten sprawia, że krwinki czerwone odpychają się wzajemnie i nie mogą sklejać się. Koloidy białkowe posiadają dodatni ładunek elektryczny, przy czym globuliny, a zwłaszcza fibrynogen, mają silniejszy ładunek niż albuminy. We krwi pobranej do naczynia krwinki czerwone tracą swój ujemny ładunek elektryczny pod wpływem dodatniego ładunku białek osocza. Wskutek tego krwinki czerwone sklejają się i jako rulony, tj. cząsteczki większe, opadają na dno probówki, nie mogąc się utrzymać w stanie zawieszonym. Wszelkie, więc przesunięcia w zawartości i wzajemnym stosunku globulin i fibrynogenu wywołują zmiany w wielkości wytwarzanych rulonów, a tym samym w szybkości opadania krwinek. Na szybkość opadania krwinek wpływają nie tyko białka krwi, lecz również lipidy. Stwierdzono, że cholesterol przyśpiesza opadanie krwinek, lecytyna zaś zwalnia. Zwiększenie się liczby krwinek czerwonych i lepkości krwi wywołuje zwolnienie opadania krwinek, zmniejszenie się zaś ach liczby i lepkości krwi przyśpiesza opadanie. W okresie trawienia i miesiączki opadanie krwinek przyśpiesza się. Opadanie krwinek przyśpiesza się w tych chorobach zakaźnych, w których zwiększa się w osoczu krwi zawartość globulin. [podobne: nietrzymanie moczu, leczenie niepłodności Warszawa, objawy ciąży ]