ciąża, usg, endometrioza, warszawa, objawy, leczenie, stopnie


Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:Przeczytaj też:

Ile zarabiają lekarze w Polsce?

Zarobki lekarzy nadal w naszym kraju pozostają tematem tabu, jednak coraz więcej serwisów informacyjnych, gazet, a także programy telewizyjne przejawiają zainteresowanie tym, jakie zarobki przysługują lekarzom, którzy pracują w szpitalach. Wydawać by się mogło, że muszą być to kwoty, które mają odzwierciedlenie w umiejętnościach danego specjalisty, a jego wiedza powinna być sowicie wynagradzana. Nie potrafimy […]

Bialka osocza krwi

Białka osocza krwi występują w kilku frakcjach, mianowicie, jako albuminy w ilości 4,1-5 %, globuliny 2,5-2,7 % i fibrynogen 0,2-0,3 % na 100 mI osocza. Poszczególne frakcje odgrywają pewne role fizjologiczne, które jednak nie są jeszcze ściśle ustalone. Białka osocza krwi ochraniają krwinki przed uszkodzeniem. Najważniejszą ich rolą jest utrzymywanie równowagi, płynu pomiędzy krwią a […]

Włókno osiowe

Prócz włókien rdzennych i bezrdzennych znajdujemy jeszcze także na obwodzie i w środkowym układzie nerwowym, mianowicie w t. zw. szarej substancyi mózgu i rdzenia włókna nerwowe, złożone tylko z jednego włókna osiowego, czyli włókna nagie. Najgłówniejszą więc składową częścią nerwu oczywiście musi być włókno Osiowe; wszystkie inne części składowe tylko częściami dodatkowemi. Samo włókno osiowe […]

DevURL

Partnerzy serwisu:Author : admin

Białka surowicy krwi odgrywają ponadto dużą rolę w zjawiskach odpornościowych, alergiach, anafilaksji, we wstrząsie anafilaktycznym i odczynach serologicznych. Jak wykazały badania, zawartość białka we krwi podwyższa się u zwierząt, które szczepiono zarazkami i które na skutek tego chorowały. Zwiększa się wtedy frakcja globulinowa. Niektóre frakcje białka czy albuminy, czy globuliny istotnie współdziałają w tych procesach odpornościowych, o tym nie można jeszcze dziś zadecydować. Wuhnnan wyodrębnił ostatnio pewne typy odczynów białkowych, które szczególnie wyraźnie występują w chorobach zakaźnych. Wyróżnia on 6 typów odczynów, w których ulega zaburzeniu stosunek albumin do globulin oraz zmienia się poziom poszczególnych frakcji globulinowych, tzn. frakcji alfa, beta i gamma globulin, charakterystycznie dla różnych stanów patologicznych. Rolą fibrygenu jest ścinanie krwi. Podstawowe białka krwi albuminy i globuliny mogą występować częstokroć w różnych postaciach, które są do siebie zbliżone, a jednak wewnętrzną budową różnią się między sobą. Poza tym białka mogą się wiązać z różnymi ciałami krążącymi we krwi, a powstającymi w związku z fizjologiczną czynnością narządów, białka osocza mogą wiązać jady, które oddają następnie w narządach wydalniczych, białko zaś samo zostaje wtedy wolne. Białka krwi tworzą według Bennholda jakby osobny narząd, niepodobny do innych, a posiadający zdolność przystosowania się do różnych czynności. Miejsce powstawania tych białek i ich chemiczne okresy syntezy nie są znane z wyjątkiem fibrynogenu, który powstaje w wątrobie. [podobne: aparaty USG, endometrioza leczenie, nietrzymanie moczu ]

Author : admin

W związku ze stwierdzeniem różnych frakcji globulinowych, jak frakcja alga, betaigaIa mogą również występować przesunięcia w tych frakcjach. Zawartość globulin gamma zwiększa się np. w chorobach zakaźnych, gdyż globulina ta stanowi podstawę ciała odpornościowego. Albuminy zwiększają się we krwi w niektórych żółtaczkach, gdyż są one przenosicielami wody, soli, bilirubiny i urobiliny. Fibryfiogen jest białkiem podobnym do globulin i bardzo łatwo wypada z roztworu. W sprawach patologicznych zawartość jego w osoczu może ulegać zwiększeniu hyperinosis lub zmniejszeniu hypinosis. Zwiększenie się jego zawartości w osoczu stwierdzamy w róży, zapaleniu płuc i płonicy, zwłaszcza na szczycie choroby. W niektórych chorobach zakaźnych, zwłaszcza przebiegających z uszkodzeniem wątroby, zawartość fibrynogenu może ulegać zmniejszeniu. Również w sprawach chorobowych wątroby zawartość fibrynogenu z reguły spada. Upośledza się, bowiem wtedy wytwarzanie fibrynogenu w wątrobie i zmniejsza się jego przechodzenie do krwi. Po wyłączeniu białek z, osocza stwierdza się w nim składniki azotowe, jako wytwory przemiany materii białek. Te wytwory azotowe nazywają się azotem pozabiałkowym, gdyż nie jest on związany z białkami krwi. [przypisy: USG tarczycy, nietrzymanie moczu, leczenie endometriozy ]

© Copyright 2018 USG i prowadzenie ciąży Warszawa All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes