Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:

Przeczytaj też:

Warunki życia i śmierci mięśnia

U zwierząt cieplokrwistyeh, gdzie temperatura ciala wynosi 370 do 380, niema pierwszego okresu stężenia, to też i rozpuszczalna myogenofibryna nie istnieje w mięśniach zwierząt ciepłokrwistych. Stężenie pośmiertne. Po ustaniu krążenia w mięśniu wkrótce zupełnie samoistnie występuje stężenie pośmiertne; mięsień staje się sztywny, co bardzo łatwo dostrzec można na zwlokach. W zwłokach ludzkich tężeją najpierw mięśnie […]

Bóle głowy u człowieka

Ból głowy jest jednym z najczęściej występujących schorzeniem, jaki atakuje osoby bez względu na wiek oraz płeć. Czynniki, które powodują ten stan chorobowy są rozmaite i niekoniecznie zawsze są związane z urazem czaszki. Zwykły, krótki oraz co najważniejsze niegroźny ból głowy świadczy przede wszystkim o tym, że organizm jest przemęczony pracą, nauką, nagłymi zmianami ciśnienia […]

Detoksykacja organizmu sposobem na wyjście z nałogu.

Detoksykacja organizmu jest obecnie najczęściej stosowanym zabiegiem, który ma za zadanie wyleczyć chorobę uzależnioną. Detoksykacje można wykonywać nie zależnie od tego czy osoba uzależniona jest od alkoholu, narkotyku czy też innych używek. Każda osoba, która ma jakiekolwiek problemy z nałogiem, doskonale wie, że bardzo trudno jest odstawić używaną używkę na bok. Spowodowane jest to tym, […]

DevURL

Partnerzy serwisu:Author : admin

Przewodzenie. Główną zasadniczą nerwów jest przewodzenie stanu czynnego. Widzieliśmy już na początku tego rozdziału, że nerwy są jedynymi pośrednikami w ustroju pomiędzy powierzchnią czuciową, a rozmaitymi narządami wewnętrznymi, których zadaniem jest spełnianie pewnych określonych funkcyj w ustroju. Ściśle rzecz nerwy są. tylko pośrednikami między zakończeniami obwodowemi nerwowemi: a komórkami nerwowemi rdzenią lub mózgu tj.. ośrodkami. Wszelkie wpływy zewnętrzne działają przede wszystkiem na zakończenia nerwowe w powierzchni czuciowej i wywołują w pierwszym rzędzie zmianę w tych zakończeniach. Dopiero ta zmiana za pomoCą nerwów przenosi się albo do komórek nerwowych mózgu i wywołuje w nich czucie lub inny stan psychiczny, albo też do komórek rdzenia i, przechodząc przez te ostatnie,  oraz przez nerwy odśrodkowe, dochodzi do mięśni gruczołów lub innych narządów. Przy powierzchownej obserwacyi można byłoby sądzić, że stan czynny, wywołany w narządach obwodowych czuciowej powierzchni, udziela się prawie współcześnie innym narządom. Jednak badania ściślejsze wykazują, że stan ten występuje tylko kolejno, że nasamprzód powstaje w narządzie obwodowym, następnie przebiega po nerwie z pewną szybkością, również z pewną — znacznie mniejszą — szybkością przechodzi przez ośrodek nerwowy i tylko następnie przebiega przez nerw odśrodkowy. Stąd wypada, że, ażeby stan czynny od powierzchni czuciowej doszedł do innych narządów i wywołał ich czynność, musi upłynąć pewien czas, który dzisiaj możemy dość łatwo oznaczyć. Ze względu, że stan Czynny w nerwach nie powstaje od razu w całym nerwie, lecz w danej chwili tylko w pewnem miejscu i tylko z pewną szybkością posuwa się po nim, możemy mówić o rzeczywistem przenoszeniu się w nerwach stanu czynnego. Przewodzenie stanu czynnego w nerwach może mieć miejsce dopóty, dopóki nerw nie zostaje w jakikolwiek sposób uszkodzony i dopóki istnieje nieprzerwalność włókna osiowego. Jeżeli pień nerwowy gdziekolwiek na przebiegu przetniemy lub wprost podwiążemy za pomocą nitki, albo też zmienimy jego własności żywotne przez ucisk, oziębianie, ogrzewanie i t. p. wpływy, to zdolność przewodzenia znika, stan czynny dochodzi tylko do miejsca uszkodzonego, jak to będziemy mieli możność w następnych rozdziałach wykazać, i dalej się nie przenosi, chociażby oba końce nerwu, jak np. po przecięciu, najdokładniej się ze sobą stykały. Pierwszym więc warunkiem, ażeby nerw był zdolnym do przewodzenia stanu w całym przebiegu. Jakkolwiek ucisk lokalny, wywołany np. nitką jedwabną, obciążoną odpowiednim ciężarem, znosi, jak zauważyliśmy wyżej, zdolność przewodzenia nerwu, to jednakże ucisk tem się różni od przecięcia, że po usunięciu obciążenia, o ile ono nie było bardzo mocne i długotrwałe, przewodzenie po kilku sekundach wraca i funkcya nerwu nie zostaje zmienioną (Dueeesehi) ; [podobne: rutinoscorbin forum, producent plomb, olejek ze słodkich migdałów ]

Author : admin

Oprócz ruchów, które ustroje wyższe wykonywają za pomocą mięśni prążkowanych lub gładkich, znajdujemy prawie u wszystkich zwierząt jeszcze jednego rodzaju ruch, który tem się różni od dwóch pierwszych, że powstaje nie w samej protoplazmie komórek lecz tylko w ich pewnych dodatkowych częściach. Jest to t. zw. ruch migawkowy. W ustrojach wyższych znajdujemy w wielu miejscach komórki nabłonkę, opatrzoną z jednej strony szeregiem włosków, które nazywamy migawkami lub rzęsami. U niższych zwierząt podobne włoski niekiedy otaczają całą powierzchnię ciała lub pewną część jego. Ruch tych włosków składa się z szyb. kiego zginania się zwykle w jedną stronę i z znacznie wolniejszego powrotu do pierwotnego położenia. Ponieważ włoski te z mniejszą szybkością wracają do pierwotnego położenia, aniżeli się zginają więc wskutek tego wywiązuje się pewna siła, która działa w kierunku zginania się migawek. Przyczyna zaś, wskutek której wracają do pierwotnego położenia, zależy prawdopodobnie od ich sprężystości. Ruchy migawek odbywają się tak prędko, że wprost okiem trudno je odróżnić i badać; stają się one tylko wtedy widocznymi, jeżeli wskutek nieodpowiednich warunków, w których komórki migawkowe zostają umieszczone, stają się wolniejszymi. Podług Engelmanna migawki u żab wykonywają w stanie prawidłowym do 20 zgięć na sekundę. Liczyć zaś takie ruchy można tylko wtedy, jeżeli ilość ich nie przewyższa 7—8 na sekundę. Ruchy te wogóle są niezależne od układu nerwowego i prawdopodobnie nie ulegają przerwom. Jednak u niższych zwierząt, jak np. u wymoczków, można obserwować pewne zmiany w tych ruchach, nawet zupełne ich zatrzymanie, w każdym razie pewne wahania w szybkości zależne od potrzeb osobnika, a nawet prawdopodobnie od jego woli. Badania nad wpływem prądów indukcyjnych lub stałych do ostatnich czasów nie zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem. O ile z badań dotychczasowych wiadomo, najenergiczniejszym czynnikiem, zmieniającym ruch migawkowy, są miany temperatury; pod wpływem ogrzewania ruchy te wzmagają się, oziębianie znacznie je zwalnia. Również sprzyjającym warunkiem jest słabe oddziaływanie zasadowego płynu, w którym komórki się zawierają, podczas gdy kwasy zwykle w najmniejszych ilościach ruchy te powstrzymują. Obecność tlenu, o ile z doświadczeń można wnosić, jest też koniecznym warunkiem istnienia tego ruchu. Zbytek, podobnie jak inne kwasy, wpływa na te ruchy powstrzymująco, jednak po usunięciu CO2 ruchy napowrót wracają. Chloroform i eter również w małych ilościach ruchy te zmniejszają lub zatrzymują w większych zupełnie je niszczą, Dla badania ruchów migawkowych można prócz bezpośredniej obserwacyi pod mikroskopem zastosować cały szereg przyrządów, za pomocą których można wykazać, jak wielką jest praca mechaniczna tych narządów. Najodpowiedniejszym przyrządem do badania ruchów migawkowych są t. zw. młynek i wahadełko. [hasła pokrewne: rehabilitacja kraków, olejek ze słodkich migdałów, trądzik młodzieńczy ]

© Copyright 2017 Ginekologia estetyczna All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes