Nerwy obwodowe

Do kategoryi ruchów migawkowych zaliczamy także ruch plemników, których ogonek uważamy jako jedną długą migawkę, Ruchy migawkowe utrzymują się długi czas po śmierci, a mianowicie u skazańców obserwowano jeszcze 30 godzin po śmierci; u zwierząt zimnokrwistych mogą istnieć nawet jeszcze dłużej,  Ruchy migawkowe u człowieka niektórych narządach odgrywają bardzo ważną rolę, jak np. w drogach oddechowych i w na rządach płciowych. Śluz i wszelkie drobne mechaniczne cząsteczki, zawierające się w powietrzu, a podczas oddychania osiadające na błonie śluzowej oskrzeli, za pomocą migawek, działających w kierunku krtani, zostają powoli i bez przerwy posuwane ku zewnątrz i zbierają się w większej ilości w krtani, gdzie, drażniąc zakończenia nerwowe, wywołują kaszel i w ten sposób mogą być usunięte z ustroju. W narządach płciowych ruch migawek powoduie według wszelkiego prawdopodobieństwa ruch cieczy w jajowodach, a także ich lejkowatych rozszerzeniach i dzięki temu uwarunkowuje wejście jaja do jajowodu.

Już w jestestwach najniższych, w ustrojach jednokomórkowych można stwierdzić, że wskutek działania wpływów zewnętrz- nych na protoplazmę tych jestestw, występują w nich pewne zmiany nawet wtedy, gdy działanie czynnika zewnętrznego ogranicza się tylko do pewnej części powierzchni tych ustrojów. Tak np. pod wpływem mechanicznego zetknięcia się ameby z jakiem ciałem obcem powstają ruchy także w tych częściach protoplazmv: które bezpośrednio nie uległy dotknięciu. Oczywiście więc na najniższym stopniu żywej organizowanej substancyi możemy już spostrzec pewnego rodzaju zdolność do przenoszenia otrzymanego wrażenia od jednej cząsteczki do drugiej. Zdolność ta występuje daleko wybitniej u zwierząt wyższych; tu prawie każdy wpływ zewnętrzny ogranicza się tylko do pewnej części ciała, mimo to zjawiska, a raczej zmiany, które pod wpływem tego działania powstają, obejmują najrozmaitsze inne części Ciała, objawiają się w najodleglejszych okolicach tego samego ustroju; tak np. ucisk jednej łapki u żaby może wywołać nie tylko ruch łapki uciśniętej, ale także innych kończyn, podobne podrażnienie łapki lub wprost skóry u królika może wywołać zmiany w czynności serca, oddychaniu, w stanie naczyń i t. p.  Różnica w tych dwóch przypadkach polega na tem, że w ustrojach jednokomórkowych nie spotykamy wcale wyróżnionych części, któreby do takiego przewodzenia działania podniety służyły ; tu zmiana, którą wywołał wpływ czynnika zewnętrznego, udziela się od cząsteczki do cząsteczki i może rozchodzić się w rozmaitych kierunkach, gdy țynczasem u zwierząt wyższych spotykamy specyalny narządy który służy wyłącznie do przenoszenia wpływów świata zewnętrznego z powierzchni zwierzęcia do innych części ciała. Narządem tym jest układ nerwowy. W najogólniejszem więc znaczeniu słowa układ nerwowy jest narządem który łączy czuciowe powierzchnie obwodowe i wewnętrzne: skórę błonę śluzową, narządy zmysłowe i t. p. z mięśniami, albo innym narządami ustroju. [hasła pokrewne: endometrioza operacja, operacja endometriozy, pracownia emg ]

Badania ruchu migawkowego

Młynek składa się z walca ustawionego bardzo dokładnie na t osi poziomej, którego średnica wynosić może około 1 lub 2 ctm., długość zaś 1 ctm. i który może się obracać z małem tarciem koło tej osi. Walec taki ustawia się w osobnej skrzyneczce tak, ażeby oś wysuwała się poza skrzynkę na zewnątrz. Sama skrzynka może. być szczelnie zamknięta. Pod walcem w skrzynce znajduje się stolik, na którym może być ułożona błonka, pokryta nabłonkiem migawkowym, jak podniebienie lub górna część przełyku żab y. Stolik, na którym układamy błonkę, jest ruchomy i może być razem z blonką mniej lub więcej zbliżany do walca. Skrzyneczka posiada drugą skrzynkę z dołu lub podwójne ścianki, tak, że przez wprowadzenie ogrzanej, albo oziębionej wody można zmieniać temperaturę w samej skrzynce, więc i temperaturę błonki użytej do badania. Na końcu osi, wystającym na zewnątrz, znajduje się blok za pomocą którego można połączyć walec z innym jakimś przyrządem, np. z bloczkiem, zaopatrzonym w wskazówkę. Przy zetknięciu błonki z walcem ten ostatni powoli zostaje wprawiony w ruch obrotowy, a ponieważ jednocześnie z walcem obraca się i blok, umieszczony na zewnątrz komory, więc ruch walca może być dokładnie uwidoczniony przez ruch wskazówki, połączonej z tym blokiem: wszelkie zmiany w ruchu migawek oczywiście odbijają się zaraz na ruchu wskazówki. I tak, jeżeli komorę ogrzejemy, to ruch wskazówki znacznie się przyspieszy ; jeżeli ją, oziębimy, to odwrotnie, znacznie się zwolni. Można także do bloku przyczepić pewien Ciężarek i wtedy za pomocą tego ciężarka oznaczyć silę ruchu, a względnie pracę migawek w ciągu pewnego czasu ; przy obracaniu się bowiem kółka ciężarek zostaje podnoszony do góry. Również dogodne do badania ruchu migawkowego jest wahadełko, które się składa z płaskiego korka, którego dolna powierzchnia w kształcie czworoboku może wynosie; do 1/2, a nawet więcej, etm. kwadrat. Korek ten zostaje zawieszony na długiej nitce i umieszczony w zamkniętej z góry rurze szklanej, w rodzaju szkła od lampy, długości około 1/2 m. Z dołu, pod wiszącym na nitce korkiem, ustawia się stoliczek, na którym znajduje się rozpięta błonka z nabłonkiem migawkowym ; stolik ten może być za pomocą śrubki podnoszony lub obniżany. Sam stolik jest umieszczony na podstawie tuk, ażeby po ustawieniu cylindra szklanego błonka jakoteż wahadełko znajdowaly się w przestrzeni szczelnie zamkniętej. Jeżeli za pomocą śrubki błonkę podniesiemy do góry, aż do zetknięcia się z korkiem, to wskutek ruchu migawkowego wahadełko zostaje odchylone w stronę, a ponieważ luk zatoczony wahadełkiem ma promień około 1/2 m., więc na przestrzeni, na której odchylenie jest możliwe, łuk ten możemy uważać za linią prostą i na 100dstawie kąta odchylenia sądzić o szybkości ruchów migawkowych. Te same fakta można i w prostszy sposób obserwować, kładąc na powierzchnię błony migawkowej lekkie ciała, jak np. kawałeczki korka lub :nawet proszek cynobru. W tym ostatnim przypadku zauważymy, że ruchy migawkowe się odbywają nie we wszystkich częściach błony z jednakową szybkością; pewne bowiem cząstki nasypanego cynobru przesuwają się szybciej, inne znowu znacznie wolniej. [hasła pokrewne: endometrioza operacja, operacja endometriozy, pracownia emg ]