Bialka surowicy krwi

Białka surowicy krwi odgrywają ponadto dużą rolę w zjawiskach odpornościowych, alergiach, anafilaksji, we wstrząsie anafilaktycznym i odczynach serologicznych. Jak wykazały badania, zawartość białka we krwi podwyższa się u zwierząt, które szczepiono zarazkami i które na skutek tego chorowały. Zwiększa się wtedy frakcja globulinowa. Niektóre frakcje białka czy albuminy, czy globuliny istotnie współdziałają w tych procesach odpornościowych, o tym nie można jeszcze dziś zadecydować. Wuhnnan wyodrębnił ostatnio pewne typy odczynów białkowych, które szczególnie wyraźnie występują w chorobach zakaźnych. Wyróżnia on 6 typów odczynów, w których ulega zaburzeniu stosunek albumin do globulin oraz zmienia się poziom poszczególnych frakcji globulinowych, tzn. frakcji alfa, beta i gamma globulin, charakterystycznie dla różnych stanów patologicznych. Rolą fibrygenu jest ścinanie krwi. Podstawowe białka krwi albuminy i globuliny mogą występować częstokroć w różnych postaciach, które są do siebie zbliżone, a jednak wewnętrzną budową różnią się między sobą. Poza tym białka mogą się wiązać z różnymi ciałami krążącymi we krwi, a powstającymi w związku z fizjologiczną czynnością narządów, białka osocza mogą wiązać jady, które oddają następnie w narządach wydalniczych, białko zaś samo zostaje wtedy wolne. Białka krwi tworzą według Bennholda jakby osobny narząd, niepodobny do innych, a posiadający zdolność przystosowania się do różnych czynności. Miejsce powstawania tych białek i ich chemiczne okresy syntezy nie są znane z wyjątkiem fibrynogenu, który powstaje w wątrobie. [podobne: aparaty USG, endometrioza leczenie, usg ciąży Warszawa ]

Zawartosc globulin gamma

W związku ze stwierdzeniem różnych frakcji globulinowych, jak frakcja alga, betaigaIa mogą również występować przesunięcia w tych frakcjach. Zawartość globulin gamma zwiększa się np. w chorobach zakaźnych, gdyż globulina ta stanowi podstawę ciała odpornościowego. Albuminy zwiększają się we krwi w niektórych żółtaczkach, gdyż są one przenosicielami wody, soli, bilirubiny i urobiliny. Fibryfiogen jest białkiem podobnym do globulin i bardzo łatwo wypada z roztworu. W sprawach patologicznych zawartość jego w osoczu może ulegać zwiększeniu hyperinosis lub zmniejszeniu hypinosis. Zwiększenie się jego zawartości w osoczu stwierdzamy w róży, zapaleniu płuc i płonicy, zwłaszcza na szczycie choroby. W niektórych chorobach zakaźnych, zwłaszcza przebiegających z uszkodzeniem wątroby, zawartość fibrynogenu może ulegać zmniejszeniu. Również w sprawach chorobowych wątroby zawartość fibrynogenu z reguły spada. Upośledza się, bowiem wtedy wytwarzanie fibrynogenu w wątrobie i zmniejsza się jego przechodzenie do krwi. Po wyłączeniu białek z, osocza stwierdza się w nim składniki azotowe, jako wytwory przemiany materii białek. Te wytwory azotowe nazywają się azotem pozabiałkowym, gdyż nie jest on związany z białkami krwi. [przypisy: USG tarczycy, usg ciąży Warszawa, leczenie endometriozy ]