ciąża, usg, endometrioza, warszawa, objawy, leczenie, stopnie


Najnowsze wpisy:

Polecamy rowniez:Przeczytaj też:

Transplantacja czyli sposób na ratowanie ludzkiego życia

W Polsce szacuje się, że co pięć dni umiera osoba, która oczekuje na przeszczep jakiegoś narządu. Tymczasem jak się okazuje jeden dawca jest w stanie ocalić życie nawet czterem osobom, a następnym czterem wydłużyć życie. Jest to wszystko możliwe dzięki transplantacji, Transplantologia mimo iż jest młodą gałęzią medycyny to rozwija się ona bardzo szybko, dzięki […]

Bóle głowy u człowieka

Ból głowy jest jednym z najczęściej występujących schorzeniem, jaki atakuje osoby bez względu na wiek oraz płeć. Czynniki, które powodują ten stan chorobowy są rozmaite i niekoniecznie zawsze są związane z urazem czaszki. Zwykły, krótki oraz co najważniejsze niegroźny ból głowy świadczy przede wszystkim o tym, że organizm jest przemęczony pracą, nauką, nagłymi zmianami ciśnienia […]

Koloidy bialkowe

W warunkach prawidłowych szybkość opadania krwinek wynosi u mężczyzn przeciętnie 2-6 mm specjalnie skalibrowanej rurki, u kobiet zaś 3-10 mm na godzinę. Istota odczynu Biernackiego polega na tym, że krwinki czerwone w łożysku krwionośnym tworzą jednolitą zawiesinę dzięki ujemnemu ich ładunkowi elektrycznemu. Ładunek ten sprawia, że krwinki czerwone odpychają się wzajemnie i nie mogą sklejać […]

DevURL

Partnerzy serwisu:Author : admin

Kto z nas choć raz spotkał się z lekarzem dowolnej specjalności zdaje sobie sprawę z tego jak trudny jest to zawód. Wymaga on przede wszystkim nieograniczonej wiedzy, która mało tego że została zdobyta podczas studiów, to w dodatku musi być stale aktualizowana, bo postęp w naukach medycznych jest ogromny. Lekarze muszą więc na bieżąco uczyć się nowych rzeczy, technik, zastosowania leków, bo bez tego nie są w stanie wykonywać swojego zawodu rzetelnie. Potrzeba stałego doszkalania się jest realizowana przez lekarzy zarówno w godzinach pracy, ale i często po nich. Wracając z długiego, stresującego dyżuru lekarze nie marzą jednak o niczym innym jak o odpoczynku, kontakcie z najbliższymi. Często jednakże muszą w domu zajmować się i wzbogacaniem wiedzy, przez co ich czas na odpoczynek jest jeszcze coraz bardziej ograniczony. Jeżeli dodamy do tego stres w pracy, zbyt długie dyżury, często niesatysfakcjonujące zarobki, niepowodzenia, wyrzuty sumienia z powodu nieuratowania czyjegoś życia okazuje się, że zadów lekarza jest jednym z najgorszych i najbardziej niewdzięcznych w naszym kraju. Nic więc dziwnego, że za sfrustrowaniem wywołanym uprawianiem takiego zawodu idzie często niepowodzenie w życiu prywatnym. No bo kiedy młody lekarz ma sobie układać życie? Kiedy kończy szkołę średnią i zdaje maturę udaje się na studia. Tam o rozrywkę niezwykle trudno, ze względu na natłok wiedzy, potrzebę zarywania nocy aby na bieżąco starać się wpoić sobie zadany materiał. Student pretendujący do roli lekarza nie ma więc zwyczajnie czasu na kontakty z kolegami, czy z płcią przeciwną. Z tego powodu często odkłada założenie rodziny na późniejszy czas. Po ukończeniu szkoły ważne jest zdobycie praktyki, znalezienie zatrudnienia i za wszelką cenę utrzymanie się tam. Toteż nie ma czasu na życie prywatne. A jeśli komuś już to się uda  to z pewnością zaniedbywana rodzina z czasem może nie wytrzymać ciągłej nieobecności głowy rodziny i dojdzie do jej rozpadu. Spośród lekarzy ogromny odsetek stanowią więc ludzie samotni poświęcający się w pełni pracy. [patrz też: endometrioza,USG piersi ,usg żył kończyn dolnych ]

 

Author : admin

O pracy mięśni gładkich wiemy tyle, że w pewnych warunkach może ona być nawet bardzo znaczną, lecz wymaga długich okresów czasu; w każdym razie jednak efekt w porównaniu z efektem mięśni prążkowanych, w tym samym ustroju, jest bardzo mały. Z doświadczeń nad ruchami i sprawnością przewodu pokarmowego ptaków wiemy, jak wielkie siły wzdłuż krótkich dróg wywiązać mogą mięśnie żołądka: miażdżą masywne kulki szklane, wyginają i gniotą naczyńka metalowe i t. d.; podobnie macica podczas porodu wywiązuje siły bardzo znaczne, choć całkowita praca przytem w porównaniu z pracą, jaką mięsień prążkowany o tej samej masie w tym samym czasie wykonać może, bardzo jest nieznaczna. O przemianie materyi i energii wiemy bardzo mało. W mięśniach jelita, podczas ruchu robaczkowego, i w odosobnionej macicy znaleziono bardzo małą przemianę gazową, nie mierzono jednak wykonanej pyzy tem pracy; prawdopodobnie powolne mięśnie gładkie wydatniej zamieniają zużytą energię na pracę mechaniczną, niż szybkie mięśnie prążkowane. Podczas kurczenia się mięśnie gładkie ogrzewają się, nie znamy jednak i tu związku między wykonaną pracą a wytworzonem ciepłem. Praca mięśni gładkich i połączone z nią zjawiska cieplne i elektryczne różnią się od tych samych zjawisk w mięśniach prążkowanych tylko ilościowo, głównie pod względem czasu i siły. Mięśnie żołądka i pęcherza mogą pozostawać tak w skurczu, iak i w stanie wydłużonym, nie wywierając ciśnienia na zawartą w nich ciecz ; jeżeli siła zewnętrzna usiłuje je wydłużyć, to stawiają jej pewien opór, 0 ile w skutek odruchowych wpływów nie zostają od czynnego oporu powstrzymane. Niektóre mięśnie gładkie w zupełnem skróceniu stawiają opór ogromnym siłom i to przez czas długi: w różnych stanach skrócenia następuje jakoby zwarcie się mięśnia, staje się on podobnym do ścięgna o danej długości. Tak adduktor ostrygi, wyjętej z wody, utrzymuje skorupy wbrew sile więzadeł elastycznych, wynoszących około 350 g. przez dni 20 w stanie zamkniętym; mięśnie okrężne naczyń krwionośnych dźwigają ciśnienie tętnicze stale i nie wydłużają się nigdy do długości, odpowiadającej zupełnemu rozluźnieniu.  Najjaśniej uwidocznia nam różnicę między mięśniem. przystosowanym do wykonywania pracy, a mięśniem dźwigaczem, porównanie dwóch składników adduktora skorup ostrygi. Jeden z nich, prążkowany, powoduje zamykanie się skorupy, drugi gładki, utrzymuje ją w stanie zwarcia; po przecięciu gładkiego mięśnia, mięsień prążkowany może na chwilę zamknąć skorupy, nawet jeszcze dodatkowo obciążone, nie może ich jednak utrzymać w tym stanie, natomiast mięsień gładki sam nie może nieraz pokonać sprężystości więzadła : ale jeżeli mu pomożemy i skorupy do siebie zbliżymy, wtedy może je, nawet z dodatkowem obciążeniem, długo w tym stanie utrzymać. Jeżeli jako miarę zdolności trwania w skurczu i dźwigania ciężar dźwigany przytem ciężarów wprowadzimy iloczyn X czas na przekrój mięśnia dłuższy dźwigania tego ciężaru bez szkody dla mięśnia, to znajdziemy np. przy obciążeniu 900 g. na e.m2 mięśnia gładkiego muszli „unio wartość tego iloczynu . 2 do 5. 106 • g h.2 [przypisy: endometrioza,USG piersi ,usg żył kończyn dolnych]

Cm dla mięśnia gastrocn e mi us żaby

© Copyright 2018 USG i prowadzenie ciąży Warszawa All Rights Reserved
WP
Theme Design by Wordpress Themes