Praca mięśni gładkich

O pracy mięśni gładkich wiemy tyle, że w pewnych warunkach może ona być nawet bardzo znaczną, lecz wymaga długich okresów czasu; w każdym razie jednak efekt w porównaniu z efektem mięśni prążkowanych, w tym samym ustroju, jest bardzo mały. Z doświadczeń nad ruchami i sprawnością przewodu pokarmowego ptaków wiemy, jak wielkie siły wzdłuż krótkich dróg wywiązać mogą mięśnie żołądka: miażdżą masywne kulki szklane, wyginają i gniotą naczyńka metalowe i t. d.; podobnie macica podczas porodu wywiązuje siły bardzo znaczne, choć całkowita praca przytem w porównaniu z pracą, jaką mięsień prążkowany o tej samej masie w tym samym czasie wykonać może, bardzo jest nieznaczna. O przemianie materyi i energii wiemy bardzo mało. W mięśniach jelita, podczas ruchu robaczkowego, i w odosobnionej macicy znaleziono bardzo małą przemianę gazową, nie mierzono jednak wykonanej pyzy tem pracy; prawdopodobnie powolne mięśnie gładkie wydatniej zamieniają zużytą energię na pracę mechaniczną, niż szybkie mięśnie prążkowane. Podczas kurczenia się mięśnie gładkie ogrzewają się, nie znamy jednak i tu związku między wykonaną pracą a wytworzonem ciepłem. Praca mięśni gładkich i połączone z nią zjawiska cieplne i elektryczne różnią się od tych samych zjawisk w mięśniach prążkowanych tylko ilościowo, głównie pod względem czasu i siły. Mięśnie żołądka i pęcherza mogą pozostawać tak w skurczu, iak i w stanie wydłużonym, nie wywierając ciśnienia na zawartą w nich ciecz ; jeżeli siła zewnętrzna usiłuje je wydłużyć, to stawiają jej pewien opór, 0 ile w skutek odruchowych wpływów nie zostają od czynnego oporu powstrzymane. Niektóre mięśnie gładkie w zupełnem skróceniu stawiają opór ogromnym siłom i to przez czas długi: w różnych stanach skrócenia następuje jakoby zwarcie się mięśnia, staje się on podobnym do ścięgna o danej długości. Tak adduktor ostrygi, wyjętej z wody, utrzymuje skorupy wbrew sile więzadeł elastycznych, wynoszących około 350 g. przez dni 20 w stanie zamkniętym; mięśnie okrężne naczyń krwionośnych dźwigają ciśnienie tętnicze stale i nie wydłużają się nigdy do długości, odpowiadającej zupełnemu rozluźnieniu.  Najjaśniej uwidocznia nam różnicę między mięśniem. przystosowanym do wykonywania pracy, a mięśniem dźwigaczem, porównanie dwóch składników adduktora skorup ostrygi. Jeden z nich, prążkowany, powoduje zamykanie się skorupy, drugi gładki, utrzymuje ją w stanie zwarcia; po przecięciu gładkiego mięśnia, mięsień prążkowany może na chwilę zamknąć skorupy, nawet jeszcze dodatkowo obciążone, nie może ich jednak utrzymać w tym stanie, natomiast mięsień gładki sam nie może nieraz pokonać sprężystości więzadła : ale jeżeli mu pomożemy i skorupy do siebie zbliżymy, wtedy może je, nawet z dodatkowem obciążeniem, długo w tym stanie utrzymać. Jeżeli jako miarę zdolności trwania w skurczu i dźwigania ciężar dźwigany przytem ciężarów wprowadzimy iloczyn X czas na przekrój mięśnia dłuższy dźwigania tego ciężaru bez szkody dla mięśnia, to znajdziemy np. przy obciążeniu 900 g. na e.m2 mięśnia gładkiego muszli „unio wartość tego iloczynu . 2 do 5. 106 • g h.2 [przypisy: nfz łódź sanatoria lista oczekujących,osłonka schwanna ,tonisan h]

Cm dla mięśnia gastrocn e mi us żaby

Powiązane tematy z artykułem: nfz łódź sanatoria lista oczekujących osłonka schwanna tonisan h