Przemiana gazowa w mięśniu

Mięsień żywy, podobnie jak wszystkie tkanki, pochłania tlen i wydziela dwutlenek węgla. Wielkość tej przemiany gazowej nie idzie równolegle z pobudliwością mięśnia, gdyż nie zmienia się po jej zniknięciu, np. wskutek zanurzenia mięśnia do roztworu cukru trzcinowego. Po wycięciu z organizmu mięśnia oddychanie jego szybko słabnie i ciągu pięciu godzin spada do polowy albo i mniej wielkości początkowej, nawet wtedy jeżeli pobudliwość zostaje bez zmiany (Thunberg). Zdaje się, że pewną rolę gra tutaj niedostateczne zaopatrzenie mięśnia tlen; będąc zawieszony powietrzu, a nie otrzymując go po przez naczynia krwionośne, mięsień, nawet najcieńszy, jest zawsze w powietrzu w stanie lekkiego przyduszenia, to też zwykle doświadczenia czynimy w czystym tlenie, ale i tu prawdopodobnie oddychanie nie odbywa się normalnie. Stan czynny, skurcz jest ze zwiększeniem przemiany gazowej ; można to stwierdzić na mięśniu wyciętym równie dobrze, jak mięśniu pozostawionym w warunkach normalnych. Godny zanotowania jest szczegół, stale spotykany w tych doświadczeniach, mianowicie wzmożenie oddychania trwa jeszcze bardzo długo po skończeniu skurczu mięśni. Powstają widocznie w nim jakieś produkty, które następnie dopiero podlegają utlenieniu. Poznaliśmy już cały szereg zmian, jakie się rozgrywają w mięśniu czynnym, widzieliśmy, że wtedy zachodzą w nim wzmożone procesy utleniania —wypada obecnie zapytać, jakie składniki mięśnia podlegają tym „procesom : białka, węglowodany, czy tłuszcze ? Innemi słowy, stawiamy pytanie, co jest źródłem energii mięśniowej, która przecie może powstawać tylko kosztem owych przemian chemicznych. Niestety jednak odpowiedzi stanowczej do obecnej chwili na to pytanie dać nie możemy, pomimo olbrzymiego nakładu pracy, włożonego w zbadanie tego zagadnienia. Podług jednych zasadniczą rolę odgrywają przytem substancye bezazotowe (Ficki Wislicenus), Inni upatrują źródło pracy mechanicznej w białku. Zresztą doświadczenia dotychczasowe, o których będzie mowa w rozdziale o przemianie materyi, rozstrzygnąć owej kwestyi nie mogą; ani substancye pokarmowe nie wchodzą bez zmian do mięśnia, ani też produkty rozpadu żywej zarodzi nie znajdują się bezpośrednio w moczu. Zdolności syntetyczne komórki zwierzęcej są większe niż dawniej przypuszczano i mięsień nawet z ciał białkowatych może tworzyć dla swych potrzeb ciała bezazotowe, odwrotnie zaś produkty azotowe jego działalności mogą być zatrzymane i dalej użyte w organizmie dla tworzenia zwiv,ków o wiele więcej skomplikowanych. [podobne: falsigra, czestoskurcz, osłonka schwanna ]

Powiązane tematy z artykułem: czestoskurcz falsigra osłonka schwanna