regulator procesów fizjologicznych

Jeżeli więc zawartość białka we krwi podlega wahaniom w zależności od różnych czynników, to jest rzeczą możliwą, że i układ wegetatywny, jako regulator procesów fizjologicznych, odgrywa pewną rolę w zachowaniu się jego we krwi. Poza jedyną pracą doświadczalną Czubalskiego w piśmiennictwie nie spotyka się prac na ten temat. Autor ten, badając zachowanie się składu i fizyko-chemicznych właściwości krwi po drażnieniu nerwu błędnego, udowodnił bezspornie wpływ tego nerwu na zmiany ilościowe zawartości białka we krwi. Stwierdził on mianowicie, że zawartość białka we krwi oznaczona refraktonetrycznie obniża się u królika po drażnieniu nerwu błędnego, czego nie ma po drażnieniu nerwu współczulnego. Zdaje się wynikać z badań Czubalskiego, że równowaga układu wegetatywnego jest obok innych czynnikiem utrzymującym zawartość białka we krwi na odpowiednim poziomie. Jeżeli równowaga ta będzie zachwiana, to wystąpią zmiany w zawartości białka we krwi równolegle do zmian w innych narządach, które podlegają układowi wegetatywnemu. Wiemy, że układ wegetatywny wywiera wpływ na rozwodnienie i zagęszczenie krwi, mianowicie wagotonia powoduje rozwodnienie krwi i w związku z tym spadek w niej zawartości białka, sympatykotonie zaś daje zjawisko odwrotne. [przypisy: USG genetyczne, aphtin cena, syrop prawoślazowy na jaki kaszel ]

Powiązane tematy z artykułem: aphtin cena syrop prawoślazowy na jaki kaszel USG genetyczne