Skład chemiczny nerwów

Skład chemiczny nerwów lub ich składowych części, jak zaznaczyliśmy wyżej, dokładnie nie jest zbadany. Do pewnego stopnia jednak możemy go ocenić na podstawie reakcyi mikrochemicznych. Swiadczą one, że w skład włókna osiowego wchodzą głównie substancye białkowe; odczynnik bowiem Millona barwi je na czerwono, w kwasie zaś włókno osiowe przechodzi w bial- czan kwaśny i rozpuszcza się w wodzie : rozpuszcza się również, w słabych rozczynach soli potasowych lub sodowych, krzepnie w kwasie chromowym, w dwuchromianie amonowym i w dwuchlorku rtęciowym, redukuje chlorek złota i barwi się w rozmaitych barwnikach. Myelina., t. j. substancya osłonki rdzennej, zawiera cholesterynę, lecytynę. cerebrynę, białko, także prawdopodobnie kwasy tłuszczowe; kwas nadosmowy barwi ją na czarno ; alkohol eter, terpentyna rozpuszczają ją. Osłonka Schwanna składa się prawdopodobnie z substancyi klejowej, która wchodzi wogóle w skład tkanki łącznej i wraz z innemi częściami nerwu rozpuszcza się W soku żołądkowym i trzustkowym.

Ciężar gatunkowy substancyi białej jest wyższy od ciężaru gatunkowego szarej, a mianowicie : pierwszy wynosi 1 040, drugi 1,034. Tkanka nerwowa, podobnie jak mięśniowa, posiada pewną sprężystość; sprężystość ta jednak jest bardzo nieznaczna we włóknach rdzenia i mózgu i tylko nieco większa w pniach nerwowych. Lecz i w pniach nerwowych jest także bardzo słaba, to ma znaczyć, że już pod wpływem małych obciążeń prędko się przekracza granicę sprężystości: tylko po bardzo małych obciążeniach nerw nieco wydłużony, po usunięciu obciążenia, wraca do pierwotnej swej długości; przy większych obciążeniach wydłużenie po usunięciu ciężaru nie znika i nerw pozostaje stale dłuższym, niż był w stanie prawidłowym. Ten mały stopień sprężystości, którą tkanka nerwowa posiada, zależy prawie wyłącznie tylko od tkanki łącznej, a w pniach nerwowych jeszcze od osłonki Schwanna. Od tych samych składników pni nerwowych zależy także wytrzymałość nerwu na działanie obciążenia, która wogóle jest dość znaczna; tak nerw środkowy i łokciowy u człowieka nie rozrywają się wskutek obciążenia aż od 20—-25 klgr., nerw kulszowy może znieść obciążenie do 54 klgr.; pod wpływem wyższych obciążeń nerw się przerywa. Jeżeli jednak po obciążeniu, bliskiem do tego, które wywołuje przerwanie nerwu, badamy stan włókien nerwowych pod mikroskopem, to znajdziemy, że w tym przypadku pozostaje całą tylko osłonka Schwanna, we wszystkich zaś innych składowych częściach nerwu powstają mniejsze lub większe przerwy, szczególnie w osłonce rdzennej. Z innych własności fizycznych układu nerwowego wypada jeszcze zaznaczyć nadzwyczajną łatwość, z jaką pierwiastki nerwowe zostają nasiąkane wodą; tak mózg może wchłonąć do swej objętości. Podobnież pochłaniają wodę i nerwy, jakkolwiek w znacznie niższym stopniu, Nie tylko jedna woda, lecz jak wskazują doświadczenia i rozmaite gazy, lub ciecze w stanie gazowym, mogą łatwo tkankę nerwu nasiąkać. Mając nerw żywy możemy go bardzo łatwo zatruć parą wyskoku, chloroformu lub eteru, bardzo małą amoniaku albo COy, a niekiedy z tego stanu obudzić przez wprowadzenie jeżeli pod wpływem tych pierwszych czynników żywotne własności nerwu nie zostały zniszczone, Ponieważ nerw przedstawia pewną grubość, oczywiście więc, że gazy lub ciecze w stanie gazowym, których w tym przypadku używamy, muszą przechodzić przez zewnętrzne warstwy włókna nerwowego, ażeby wywrzeć swoje działanie na włókna osiowe. Przejście to odbywa się wogóle dość szybko. [przypisy: hascoderm opinie, aphtin cena, gumtree oddam za darmo poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: aphtin cena gumtree oddam za darmo poznań hascoderm opinie