Tłuszcze

W skład mięśni wchodzą tłuszcze, normalnie ilość ich jest mała i nie przekracza 100%. W mięśniu znajdujemy również nepytynę i różne inne fosfatydy, których rola nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniona. Ilość składników mineralnych mięśni wynosi do 0-150 licząc w stosunku do mięśnia świeżego. Z kationów przeważa znacznie potas, umiejscowiony w warstwach Q, potem idą sód, wapń, magnez i żelazo. Z anionów najwięcej znajdujemy PO nadto Cl; SCL4 znajduje Się tylko w ilościach minimalnych. Główna część sodu znajduje się nie w samym mięśniu, ale w cieczy międzywłóknowej, może być nawet, że same włókna mięśniowe sodu nie zawierają wcale. Co sie tyczy własności fizykalno-chemicznych mięśni, to zaznaczyć należy przede wszystkiem, że mięsień spoczywający ma reakcyę mniej więcej obojętną. Prawdopodobnie krew podczas stanu czynnego staje się kwaśnym. Ażeby się o tem przekonać, czy czas jakiś pobudzać mięsień łydkowy żaby, następnie go przeciąć i dotknąć papierkiem lakmusowym, który stanie się wyraźnie czerwonym. Przyczyny tej kwaśnej reakcyi szukać należy w tworzącym się w mięśniu kwasie mlecznym, o czem już była mowa poprzednio. Jeżeli jednak mięsień czynny rozdzielimy na dwie części i w jednej oznaczymy stopień kwaśności, a w drugiej kwas mleczny, to okaże się, że tego ostatniego jest zbyt mało, by wytłumaczyć odczyn mięśnia. Według wszelkiego prawdopodobieństwa grają tu rolę i kwaśne fosforany, tworzące się podczas skurczu z więcej złożonych związków fosforowych. Roztworem izosmotycznym dla mięśnia żaby jest zawieszony w nim mięsień ani traci ani zyskuje na. wadze. Już sam ten fakt, że włókno mięśniowe zawiera dużo K i P04 a mało Na i Cl, podczas gdy w limfie stosunki panują odwrotne, wskazuje nam, że warstwa powierzchowna włókna mięśniowego jest nieprzepuszczalna dla jonów nieorganicznych. Doświadczenie polegające na umieszczaniu mięśnia w roztworach różnych soli i obserwowaniu zmian wagi oraz pobudliwości, słuszność tego przypuszczenia i dowodzą, że pod względem przepuszczalności mięsień zachowuje się zupełnie tak samo, jak komórka roślinna. W ścisłym związku z tą sprawą jest zagadnienie wpływu i znaczenia jonów nieorganicznych na pobudliwość i kurczliwość mięśni. Dla zbadania tej kwestii umieszczamy miesień w roztworze nieelektrolitu, możliwie dla mięśnia nieszkodliwym. Jeżeli mamy do czynienia z mięśniami żaby, to najodpowiedniejszą cześcią będzie 7% roztwór cukru trzcinowego, tych warunkach miesień po pewnym czasie traci swoją pobudliwość; skoro jednak przeniesiemy do roztworu soli to wkrótce może wrócić do stanu normalnego. Nie wszystkie jednak sole działają jednakowo i musimy oddzielnie rozpatrzyć działanie anionów i kationów. Jeżeli chcemy zbadać działanie ostatnich, to musimy brać zawsze jednakowy anion, najlepiej chlor. Okazuje się, że pobudliwość mięśnia umieszczonego w roztworze nieelektrolitu najprędzej wraca pod wpływem NaCl, potem idzie Li Cl, a CsCl, NH4 Cl tylko na krótko i przytem nieznacznie ją przywracają. [podobne: falsigra, czestoskurcz, osłonka schwanna ]

Powiązane tematy z artykułem: czestoskurcz falsigra osłonka schwanna