Własności fizjologiczne

Skrócenie i wydłużenie mięśni gładkich polega na odpowiednich zmianach, zachodzących na włókienkach kurczliwych, i na wywołanem przez to przesuwaniu komórek. I rzeczywiście można widzieć pod mikroskopem, jak w tętniących naczyniach pijawki przy każdem zwężeniu się naczynia komórki skracają się i grubieją, a porównywając mięśnie narządów workowatych próżny eh, skurczonych, i pełnych, rozdętych, widzimy; że masy ciał komórkowych inne wobec siebie w obu stanach zajmują położenie: w pasmie skurczonem leżą obok siebie, w pasmie wydłużonem główne masy ich ciała są przesunięte i tylko końcowe części wrzecion przylegają do siebie.  Mimo rozpowszechnienia mięśni gładkich w ustroju trudno znale preparat, któryby się nadawał do badania właściwości ich komórek : pobudliwości i kurczliwości. W mięśniu prążkowanym mamy pęk pierwotnych komórek, unerwienie jest stosunkowo proste, gdyż wskutek drażnienia nerwu motorycznego następuje zawsze skurcz, lub zjawiska złożone ze skurczów; wpływ unerwienia można wykluczyć przy pomocy kurary, nie szkodząc tem mięśniowi. Inaczej ma się rzecz w mięśniach gładkich : tu mamy do czynienia z narządami bardziej złożonymi. Unerwienie jest co najmniej podwójne: jedne włókna wywołujące skurcz drugie rozluźniające; trucizny działającej jak kurara na zakończenia nerwów ruchowych w mięśniach gładkich nie znany; możemy co najwyżej porazić nerwy układu błędnego atropiną, lub zarazem i współczulne nikotyną. Jest jednak bardzo prawdopodobnem, że zabieg taki— zazwycząj używa się 10/0 roztworu atropiny — działa i na mięśnie same. Klasyczne badania nad mięśniami gładkimi Ficka, Biedermanna i Pawłowa odnosiły się do adduktorów małży, mianowicie jednego z mięśni szczeżuja: Pawłow, drażniąc je pośrednio wykazał, że podrażnienie elektryczne jednego nerwu wywołuje skurcz, drugiego rozluźnienie adduktorów. Mięśnie gładkie małży odosobnione pozostają w skróceniu, którego bez zatrucia usunąć nie możemy; dlatego do badań nad ruchami mięśni gładkich używano tętniącego moczowodu kręgowców (Engelmann). W ostatnich czasach używa się do doświadczeń mięśnia retractor penis konia lub psa, adduktorów różnych małży, szczególnie rodzaju ostrea, pecten, venus, i cardium, wciągacza ryja wielkiego robaka morskiego (sipunculus) mięśni podłużnych z woru mięśniowoskórnego robaków, mianowicie pijawki oraz dżdżownicy. Bardzo często używanym preparatem jest wycięty z żołądka żaby pierścień, zawierający w jednym kierunku biegnące pasma komórek i podobnie preparowany przełyk ropuchy, kury i wielkiego ślimaka morskiego, rodzaju aplysia, wreszcie cale pęcherze moczowe, których ruchy zapisuje się manometrem. Większą musimy przywiązywać wagę do doświadczeń, wykonanych na mięśniach niezatrutych, ponieważ w oddziaływaniu ich na podniety udziału nerwów nigdy na pewno wykluczyć nie można, nadto gdy wykonywamy doświadczenia na mięśniu normalnym, warunki są bardziej zbliżone do tych, wśród których powstaje skurcz, gdy zwierzę normalne używa swych mięśni, [podobne: nfz łódź sanatoria lista oczekujących,osłonka schwanna ,tonisan h ]

 

Powiązane tematy z artykułem: nfz łódź sanatoria lista oczekujących osłonka schwanna tonisan h