Własności fizyologiczne włókien nerwowych

Przewodzenie. Główną zasadniczą nerwów jest przewodzenie stanu czynnego. Widzieliśmy już na początku tego rozdziału, że nerwy są jedynymi pośrednikami w ustroju pomiędzy powierzchnią czuciową, a rozmaitymi narządami wewnętrznymi, których zadaniem jest spełnianie pewnych określonych funkcyj w ustroju. Ściśle rzecz nerwy są. tylko pośrednikami między zakończeniami obwodowemi nerwowemi: a komórkami nerwowemi rdzenią lub mózgu tj.. ośrodkami. Wszelkie wpływy zewnętrzne działają przede wszystkiem na zakończenia nerwowe w powierzchni czuciowej i wywołują w pierwszym rzędzie zmianę w tych zakończeniach. Dopiero ta zmiana za pomoCą nerwów przenosi się albo do komórek nerwowych mózgu i wywołuje w nich czucie lub inny stan psychiczny, albo też do komórek rdzenia i, przechodząc przez te ostatnie,  oraz przez nerwy odśrodkowe, dochodzi do mięśni gruczołów lub innych narządów. Przy powierzchownej obserwacyi można byłoby sądzić, że stan czynny, wywołany w narządach obwodowych czuciowej powierzchni, udziela się prawie współcześnie innym narządom. Jednak badania ściślejsze wykazują, że stan ten występuje tylko kolejno, że nasamprzód powstaje w narządzie obwodowym, następnie przebiega po nerwie z pewną szybkością, również z pewną — znacznie mniejszą — szybkością przechodzi przez ośrodek nerwowy i tylko następnie przebiega przez nerw odśrodkowy. Stąd wypada, że, ażeby stan czynny od powierzchni czuciowej doszedł do innych narządów i wywołał ich czynność, musi upłynąć pewien czas, który dzisiaj możemy dość łatwo oznaczyć. Ze względu, że stan Czynny w nerwach nie powstaje od razu w całym nerwie, lecz w danej chwili tylko w pewnem miejscu i tylko z pewną szybkością posuwa się po nim, możemy mówić o rzeczywistem przenoszeniu się w nerwach stanu czynnego. Przewodzenie stanu czynnego w nerwach może mieć miejsce dopóty, dopóki nerw nie zostaje w jakikolwiek sposób uszkodzony i dopóki istnieje nieprzerwalność włókna osiowego. Jeżeli pień nerwowy gdziekolwiek na przebiegu przetniemy lub wprost podwiążemy za pomocą nitki, albo też zmienimy jego własności żywotne przez ucisk, oziębianie, ogrzewanie i t. p. wpływy, to zdolność przewodzenia znika, stan czynny dochodzi tylko do miejsca uszkodzonego, jak to będziemy mieli możność w następnych rozdziałach wykazać, i dalej się nie przenosi, chociażby oba końce nerwu, jak np. po przecięciu, najdokładniej się ze sobą stykały. Pierwszym więc warunkiem, ażeby nerw był zdolnym do przewodzenia stanu w całym przebiegu. Jakkolwiek ucisk lokalny, wywołany np. nitką jedwabną, obciążoną odpowiednim ciężarem, znosi, jak zauważyliśmy wyżej, zdolność przewodzenia nerwu, to jednakże ucisk tem się różni od przecięcia, że po usunięciu obciążenia, o ile ono nie było bardzo mocne i długotrwałe, przewodzenie po kilku sekundach wraca i funkcya nerwu nie zostaje zmienioną (Dueeesehi) ; [podobne: hascoderm opinie, aphtin cena, gumtree oddam za darmo poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: aphtin cena gumtree oddam za darmo poznań hascoderm opinie