Własności nerwów

Drugą zasadniczą własnością nerwów jest ich zdolność przewodzenia stanu czynnego sposób zupełnie izolowany, t, j. własność, wskutek której stan czynny, powstając w pewnem włóknie nerwowem, przebiega tylko w tem włóknie i nie udziela się nigdzie włóknom sąsiednim. Izolacya ta jest rzeczywiście w układzie nerwowym w wysokim stopniu dokładna i dzięki jej możemy nie tylko odczuwać wpływy, działające na najrozmaitsze punkty naszej powierzchni czuciowej, jak np. skóry, oka i t, p., lecz także rozróżniać najdrobniejsze przedmioty, których obrazy powstają w oku w polu naszego widzenia. O tej zdolności przewodzenia stanu czynnego  sposób izolowany możemy się również przekonać i na nerwach ruchowych; uszkadzając np. pewne włókna w pniu nerwowym, możemy widzieć, że tylko te mięśnie pod wpływem odpowiednich podrażnień układu nerwowego wpadają stan czynny, których włókna nerwowe nie zostały przecięte, mięśnie zaś, których nerwy zostały przecięte, pozostają w spoczynku.

Trzecią własnością nerwów jest że stan czynny może być wywołany w nich nie tylko z zakończeń obwodowych, nie tylko z komórek nerwowych, lecz że może także powstać w każdym Tunkeie nerwu wzdłuż jego przebiegu. Stan ten powstaje podobnie jak mięśniach pod wpływem rozmaitych czynników zewnętrznych, czyli tak zw. podniet; tak możemy go wywołać, działając na nerw prądem elektrycznym stałym lub przerywanym, nagle ogrzewając lub oziębiając, lub działając miejscowo pewnymi środkami chemicznymi. Będąc wywołany gdziekolwiek wzdłuż nerwu w ten lub inny sposób, stan ten niczem się nie różni od stanu, który powstaje bądź w zakończeniach nerwowych, bądź w samych ośrodkach ; on tak samo przenosi się od miejsca powstania wzdłuż nerwu i tak samo może wywołać albo czynność ośrodków nerwowych, wywołując pewien stan psychiczny, albo również przez ośrodki rdzenia czynność pewnych narządów, jak np. mięśni lub gruczołów. Wskutek tego, podrażnienie pewnego włókna w naczyniu nerwowym po odcięciu nogi może wywołać uczucie bólu w palcach nieistniejącej już kończyny; tak samo podrażnienie, choćby mechaniczne (wskutek uderzenia), nerwu wzrokowego lub ucisk, może wywołać uczucie światła w bezwzględnej ciemności. Tu własność nerwów, wskutek której nawet przy sztucznem podrażnieniu włókien nerwowych zostają wywołane tylko te czynności, te stany, które w drodze zoologicznej powstają, nosi nazwę specyficznej (swoistej) nerwów. Widzieliśmy dotychczas, że nerwy musimy podzielić na dwie kategorye: na nerwy dośrodkowe i odśrodkowe; widzieliśmy też, że w nerwach dośrodkowych stan czy przenosi się w kierunku Od obwodu do ośrodka nerwowego; przeciwnie w odśrodkowych, stan wychodzi od ośrodka nerwowego i dochodzi do narządów obwodowych, które wprawia w stan ganny. Zachodzi więc pytanie, czy tego, że są tylko przewodnikami stanu czynnego, są zdolne do przewodzenia tego stanu w obu kierunkach. czy też tylko w jednym. Kwestya ta była wielokrotnie przez fizyologów poruszana i służyła nieraz za przedmiot całych szeregów doświadczeń. [podobne:hascoderm opinie, aphtin cena, gumtree oddam za darmo poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: aphtin cena gumtree oddam za darmo poznań hascoderm opinie