Zawartosc cial mineralnych we krwi

Zawartość ciał mineralnych we krwi cechuje większa stałość 0,9-1 g-% niż zawartość ciał organicznych. Sole mineralne we krwi znajdują się w stanie zjonizowanym, jak również w postaci niezdysocjowanych cząsteczek, a także w połączeniach z koloidami. Zawartość wapnia w osoczu krwi wynosi 9-11 mg % Część wolnego wapnia znajduje się w osoczu w postaci niezdysocjowanej soli, część zaś w postaci zjonizowanej. Na stopień dysocjacji soli wapnia wpływa zawartość jonów wodorowych. Zwiększenie się stężenia jonów wodorowych, czyli zmniejszenie się pH krwi, powoduje zwiększenie się wolnych jonów wapnia, zwiększenie się zaś pH krwi wywołuje ich spadek. Zasadniczą rolę w regulacji zawartości wapnia we krwi odgrywają przytarczyce, układ wegetatywny, a poza tym witamina D. W stanach chorobowych zmienia się zawartość wapnia we krwi. Spadek zawartości wapnia widzimy np w niedoczynności przytarczyc, w niektórych oprawach gorączkowych, w okresie niewydolności -krążenia, niektórych nerwicach wegetatywnych przebiegających ze wzmożonym napięciem nerwu błędnego i innych. [hasła pokrewne: usg ciąży Warszawa, rewitalizacja pochwy, USG piersi Łódź ]

Powiązane tematy z artykułem: rewitalizacja pochwy usg ciąży Warszawa USG piersi Łódź