Zawartosc mocznika w osoczu

Zawartość mocznika w osoczu zwiększa się po spożyciu dużej ilości białek, w zapaleniu kłębków nerkowych, w niektórych sprawach zakaźnych, jak np. dur plamisty, zapalenie płuc i innych. Zmniejszenie się zawartości mocznika w osoczu występuje w głodzie i w ciąży wskutek zmniejszonego rozpadu białek oraz w chorobach wątroby, w których synteza mocznika jest niedostateczna. Prócz tego zawartość mocznika w osoczu spada w kwasicach, w których amoniak zużywa się na zobojętnianie kwasów i nie zdąża przemienić się w mocznik. Po usunięciu mocznika pozostaje we krwi odbiałczanej azot, który nazywamy azotem resztkowym. Poziom kreatyniny i kreatyny zwiększa się we krwi w chorobach nerek oraz w sprawach chorobowych związanych z rozpadem w ustroju u białek mięśniowych. W stanach normalnych osocze zawiera ślady kreatyniny. Zawartość kwasu moczowego, wynosząca w osoczu krwi w stanach prawidłowych i przy pożywieniu zwykłym około 2-4 mg %, Ulega zwiększeniu w zaburzeniach przemiany kwasów nukleinowych. Widzimy to w dnie, białaczkach, nerce marskiej, mocznicy oraz w niewydolności wątroby. Nagromadzenie się większej Mości kwasu moczowego we krwi jest związane z większym rozpadem elementów komórkowych w ustroju, zwłaszcza ich jąder. [patrz też: fitolizyna w ciąży, xylometazolin cena, aphtin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: aphtin cena fitolizyna w ciąży xylometazolin cena