Zelatyna zwieksza krzepliwosc krwi

Podwyższenie krzepliwości krwi można uzyskać również przez obudzenie układu siateczkowo-śródbłonkowego, np. naświetlaniem promieniami Roentgena śledziony, co tłumaczy się zwiększonym powstawaniem ciała włóknika rodnego w układzie siateczkowo-śródbłonkowym. Zwiększenie krzepliwości krwi w stanach patologicznych występuje w tych stanach chorobowych, w których powstaje zagęszczenie krwi, większy rozpad tkanek i krwotok Również w zapaleniu płuc, ropowicy, gośćcu stawowym oraz innych ostrych chorobach zakaźnych, zwłaszcza przebiegających z hipergenicznym oddziaływaniem, zwiększa się krzepliwość krwi, co w sprzyjających warunkach może wywołać powikłania z wytworzeniem zakrzepów. Zmniejszenie krzepliwości krwi wywołują różne ciała wprowadzone do ustroju z zewnątrz lub powstające wewnątrz ustroju. Ciała, które znoszą zdolność krwi do krzepnięcia, nazwano stabilizatorami. Do tych ciał należy pepton, który wzmaga uwalnianie się w wątrobie enzymu antytrombiny. Niektórzy przypuszczają, że antytrombina jest tym czynnikiem, który w warunkach prawidłowych utrzymuje krew w naczyniach w stanie niekrzepnącym. Mechanizm działania antytrombiny polega :Trombina związana z połączeniem białkowo-antytrombinowym jest jakby zablokowana i nie może wiązać się z fibrynogenem. [podobne: stimea intense, usg tarczycy Warszawa, prawo du bois reymonda ]

Powiązane tematy z artykułem: prawo du bois reymonda stimea intense usg tarczycy Warszawa