ZMIANY WLASCIWOSCI FIZYCZNYCH

Ciężar gatunkowy krwi zależy od zawartości w niej krwinek czerwonych, ściślej od hemoglobiny w nich zawartej, oraz białek osocza. Zawartość soli, cukru, mocznika, barwników żółciowych i innych ciał nie ma większego wpływu na zachowanie się ciężaru gatunkowego krwi. W związku z tym, że zawartość, białek w osoczu może się zmieniać, zwłaszcza w warunkach patologicznych, to ciężar gatunkowy krwi ulega niekiedy znacznym odchyleniom od prawidłowego. Ciężar gatunkowy krwi zwiększa się w stanach, którym towarzyszy utrata wody ze krwi, w wytężonej pracy fizycznej, w wysokiej ciepłocie, w długotrwałych biegunkach, w oparzeniach i innych sprawach przebiegających z hypohydremią, Zmniejszanie się ciężaru gatunkowego powstaje w niedokrwistościach przebiegających ze spadkiem liczby krwinek czerwonych i w stanach, w których zwiększa się zawartość wody we krwi, czyli w hyperhydremii. Krwinki mające wyższy ciężar gatunkowy niż osocze opadają we krwi niekrzepnącej na dno naczynia, do którego pobrano krew. Ta właściwość krwinek została szeroko wykorzystana w klinice, jako odczyn opadania krwinek zwany inaczej odczynem Biernackiego, gdyż Biernacki pierwszy zwrócił uwagę na różną szybkość opadania krwinek w różnych stanach chorobowych a na wartość kliniczną tego zjawiska. Odczyn Biernackiego, mimo że nie jest odczynem swoi tym dla poszczególnych procesów patologicznych, ma dziś duże znaczenie rozpoznawcze, a także rokownicze w niektórych prawach chorobowych, gdyż opadanie krwinek może w nich się przyśpieszać lub zwalniać. [przypisy: hascoderm opinie, gumtree oddam za darmo poznań, najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej ]

Powiązane tematy z artykułem: gumtree oddam za darmo poznań hascoderm opinie najczęstsze pytania na rozmowie kwalifikacyjnej