Zmiany zawartosci bialek w osoczu krwi

Udało się to również stwierdzić w okresie zdrowienia po durze plamistym Walawski. Te zmiany w płonicy i durze plamistym są wynikiem zakłócenia czynności układu nerwowego regulującego zawartość białka we krwi. Zwiększenie się zawartości białek w osoczu krwi występuje jaskrawo wtedy, kiedy krew traci wodę i w związku z tym zagęszcza się. Widzimy to w biegunkach, oparzeniach, uporczywych wymiotach oraz w takich chorobach zakaźnych jak cholera i sprue. Zmiany zawartości białek w osoczu krwi dotyczą nie tylko całkowitej jego ilości, lecz również wzajemnego stosunku poszczególnych jego frakcji. Z ogólnej ilości białka w osoczu na albuminy przypada 61 %, na globulimy 35 % i na fibrynogen 4%. Stosunek, więc albumin do globulin wynosi 1,5: 1-2. Ten stosunek może w warunkach prawidłowych ulegać niewielkim zmianom nawet w ciągu dnia, co jest związane z czynnością układu nerwowego, W warunkach patologicznych zmiany zawartości białka w osoczu dotyczą przede wszystkim globulin, jako białek bardziej chwiejnych. [więcej w: stimea intense, kaptopryl, monural opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: kaptopryl monural opinie stimea intense