Zwiekszenie sie ilosci globulin

Zwiększenie się ilości globulin widzimy w zakażeniach ostrych i przewlekłych, w chorobach układu krążenia, w chorobach wątroby i w charłactwie. Ilościowy stosunek globulin do albumin w surowicy krwi, określamy, jako współczynnika albumino – globulinowy. Współczynnik ten najczęściej ulega zmianom w stanach patologicznych, zwłaszcza w początkowych okresach różnych schorzeń, jak np. w zapaleniu, w zaburzeniu czynności gruczołów dokrewnych, nowotworach złośliwych i innych. Występuje wtedy zwyżka zawartości globulin we krwi z jednoczesną zniżką zawartości albumin. Jednostronne zmiany składowych są rzadkie, przy czym nie stwierdzono dotychczas istnienia zwyżki tylko albumin bez zmian zawartości globulin. Wuhrmann, Bennhold i Hatz są zdania, że określanie współczynników albumino-globulinowych nie ma większego znaczenia klinicznego. Opierają się oni na fakcie, że zwiększeniu się zawartości globulin w określonej surowicy towarzyszy najczęściej odpowiednio wielki spadek w zawartości albumin i dlatego liczby współczynnika zmieniają się nieproporcjonalnie, co może prowadzić do fałszywych wniosków. Na podstawie badań elektroforetycznych wiemy dziś, że przy identycznych współczynnikach albumino-globulinowych białka mogą mieć różne widma i że w pewnych warunkach nawet przy prawidłowym współczynniku stosunki białkowe mogą być silnie zaburzone. [więcej w: dyskopatia l5 s1, hascoderm opinie, prawo du bois reymonda ]

Powiązane tematy z artykułem: dyskopatia l5 s1 hascoderm opinie prawo du bois reymonda