Zwiekszenie sie zawartosci albumin obniza lepkosc krwi

Zwiększenie się zawartości albumin obniża lepkość krwi, zwiększenie się globulin podnosi ją. Lepkość krwi zwiększa się we wszystkich sprawach, w których występuje zagęszczenie krwi, jak np. w zwiększeniu się liczby krwinek czerwonych i białych, w sinicach różnego pochodzenia, w zatruciu bojowymi środkami chemicznymi i innych. Kwasy i zasady oraz sole bromu i chloru zwiększają, natomiast sole jodowe obniżają lepkość krwi. Na stopień lepkości krwi wpływa tarczyca i tylna część przysadki mózgowej. W nadczynności tarczycy lepkość krwi zwiększa się, w niedoczynności, zwłaszcza zaś w obrzęku śluzowatym, zmniejsza się. Krzepliwość krwi jest jedną z najbardziej charakterystycznych fizycznych właściwości krwi. Krzepnięcie krwi sprawia, że krew ze stanu płynnego przechodzi w stan galaretowaty. Krzepnięcie krwi jest procesem enzymatycznym, któremu sprzyjają czynniki fizyko-chemiczne. Proces ten przebiega w ten sposób, z rozpadających się płytek krwi wyzwala się trombokinaza, która działa na trombogen, czyli protroenbinę, i w obecności soli wapnia powoduje powstanie etrombiny. Trombina z kolei działa na fibrynogen, z którego powstaje włóknikfibryna. Trombogen i fibrynogen powstają w wątrobie. By powstał jednak trombogen, czyli protrombina, w wątrobie, musi być obecna witamina K, która zostaje wchłonięta z jelit w obecności żółci. [podobne: sanepid bełchatów, USG genetyczne, dyskopatia l5 s1 ]

Powiązane tematy z artykułem: dyskopatia l5 s1 sanepid bełchatów USG genetyczne