Zwiekszenie zawartosci wapnia we krwi

Zwiększenie zawartości wapnia we krwi spotyka się bardzo rzadko, przede wszystkim zaś w stanach nadczynności przytarczyc oraz w stanach przebiegających ze wzmożeniem napięcia nerwów współczulnych. Zawartość potasu w osoczu wynosi 16-22 mg %, we krwi zaś całkowitej zawartość jego jest większa i wynosi średnio 150-190 mg%, gdyż krwinki czerwone zawierają go w zmiennych, lecz w dużych ilościach. W związku z tym podczas hemolizy krwinek czerwonych osocze krwi zawiera znacznie więcej potasu. Zwiększenie się zawartości potasu w osoczu krwi występuje również w innych stanach patologicznych, jak np. w niedoczynności nerek, co idzie w parze z azotemią, w tężyczce wskutek spadku poziomu wapnia, w cisawicy wskutek wzmożonego wydalania sodu oraz w stanach nerwicowych przebiegających ze wzmożonym napięciem nerwu błędnego lub obniżonym napięciem nerwu współczulnego. Zmniejszenie się zawartości potasu w osoczu widzimy w chorobie Cushinga oraz w przewlekłych biegunkach i przy przetokach jelitowych. Sód jest zasadniczym kationem osocza krwi. Znajduje się on w osoczu w postaci chlorku sodu i częściowo dwuwęglanu sodu, Chlorek sodu znajduje się w w ilości 600-670 mg %, w krwinkach natomiast, w przeciwieństwie do potasu, jest go prawie o połowę mniej. Zwiększenie się zawartości chlorku sodu we krwi możemy widzieć w chorobach nerek, w niektórych chorobach zakaźnych, białaczkach, w chorobie Cushinga, w guzach kory nadnerczy, co jest wyrazem zwichnięcia równowagi sodowo-potasowej, a także wtedy, kiedy mamy rozwodnienie krwi. [przypisy: falsigra, syrop prawoślazowy na jaki kaszel, xylometazolin cena ]

Powiązane tematy z artykułem: falsigra syrop prawoślazowy na jaki kaszel xylometazolin cena