Zwykle krwinki

Jeżeli w roztworze mniej będzie soli, czyli ciśnienie osmotyczne roztworu będzie mniejsze niż krwinki, to woda z roztworu przechodzi do krwinki, która wtedy pęcznieje, pęka i hemoglobina przechodzi na zewnątrz. Krwinka wykazuje różną oporność na różne stopnie zmniejszenia się ciśnienia osmotycznego roztworu. Zwykle krwinki prawidłowe są jeszcze oporne na zmianę ciśnienia osmotycznego odpowiadającego 0,46 % zawartości soli kuchennej w roztworze. W niektórych stanach patologicznych krwinki wykazują hemolizę już przy niewielkich obniżeniach stężenia soli kuchennej w roztworze, np. przy 0,6-0,7 % zawartości soli w roztworze. W stanach patologicznych oporność osmotyczna krwinek może się zwiększać lub zmniejszać. Zwiększenie się oporności osmotycznej krwinek widzimy w niektórych postaciach niedokrwistości. i żółtaczce zastoinowej. Zmniejszenie się oporności krwinek widzimy w niedokrwistości hemolitycznej typu wrodzonego, w kwasicach, zatruciu saponinami, kwasami żółciowymi, chloroformem, eterem, alkoholem, jadem kobry i innych. Zmniejszenie się oporności osmotycznej krwinek jest ważnym czynnikiem rozpoznawczym w niedokrwistości hemolitycznej. [podobne: prawo du bois reymonda, USG genetyczne, dyskopatia l5 s1 ]

Powiązane tematy z artykułem: dyskopatia l5 s1 prawo du bois reymonda USG genetyczne